Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te ‘Ati-Marara Marite o Donna L. Cottrell, Fa‘atere Vahine no te Nu’u e ‘ohipa nei no te mau tu’ati’atira’a e te mau autaipera’a o te mau nu’u (JIATF To ‘O’a o te Rā), o tei ‘āpe’ehia mai e te ‘Ati-Marara Denis Bertrand, Tomana Rahi Fa’atere i te mau Nu’u i Porinetia farani nei, Tomana no te tuha’a ‘ihi moana no Porinetia farani.

Ua tu’urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra i te Peretitenira’a, i te hō’ēfa’aaura’a no te autaipera’a e te Fa’aterehau no te ‘Ea no te mau Motu Raroto’a, o Nandi Glassie, i mua ihoa i te aro o te Fa’ aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal.

Ua peretiteni ti’a-piti mai te Tomitera Teitei, René Bidal, e te Peretiteni no Porinetia farani,  o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i mua e rave rahi mau Tavana ‘Ōire, hōēputuputura’a ‘ohipa fa’ata’a ta’ato’ahia no te mau parau o te mau ‘Ōire.

Ua ha’aputuputu mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, e 4  (maha) mau pū ‘ohipa no te hi’opo’ara’a i te mau ‘ōpuara’a rarahi paturu faufa’a moni ti’apitihia mai e te Haunui no te matahiti 2018 :

No te Mahana araao no te mau ta’ata huma, ua pine te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i te Feti’a Hanahana no Tahiti Nui, i ni’a e to’omaha mau ta’ata o tei ha’a rahi noa mai na no te tuha’a o te mau huma : o Pia Avvenenti, o Pauline Mou’a, o Gérald Lucas e o Henriette Kamia.

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e tā’na ‘Āpo’ora ‘ahau e fa’atae  i te tapa’o aroha ia Mario Brothers o tei fa‘aru’e mai nei ia tātou na roto i te hō’ē ma’i o tā’na i amo maoro mai na.