Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua vauvau atu te Peretiteni, i te po’ipo’i mahana pae ra, i mua i te ‘Apo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i (CESC), i mua ato’a i te Peretiteni no taua Pūmana ra, o Winiki Sage, i te rotora’a no te Fa’aaura’a Haunui-Haufenua no te Fa’ahotura’a ia Porinetia farani.

I raro a’e i te mana o te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e o te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, e no te ta’ato’ara’a o te ‘Āpo’ora’ahau, ua fa’atupuhia iho nei, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē ‘Ōro’ a hanahana, no te ‘ōperera’a i te mau parau ha’apapura’a i te mau Rē no te hō’ē faito faufa’a 1,5 mirioni toata na tera e to’otoru mau ‘aito o tei haru mai i te mau Rē « Ta’ a-è a te ‘Āpo’ora’ahau » no te mau tata’ura’a no 2 016, no ni’a i te Fa’atupura’a e Fa’ahotura’a Fa’arava’ira’a faufa’a a te mau Taiete ‘ōhipa.

Ua mata’ita’i atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, no te Feia ‘Āpi e no te mau Tū’aro, o Nicole Sanquer-Fareata, i te ha’amatara’ahia te mau tapura ‘ōhipa no te vavahira’ a i te tamaru Aora’i Tini Hau e te fa’a’itera’a i te mau fa’anahora’a e ravehia i mua nei i ni’a i te reira tahua.

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana piti ra, ma te ’āpe’ehia’tu e Jean-Christophe Bouissou, Fa’aterehau no te Nohora’a, e o Tearii Alpha, Fa’aterehau no te Fenua o te Hau, o Luc Faatau, Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Fenua e o Nicole Sanquer-Fareata, Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, no te hō’ē tere hi’opo’a i e rave rahi mau vahi o tei ninahia na e te mau pape pu’e na roto i te mau vero ūa i Papeari, Fa’aone e i roto i te ’Ōire no Hitia’a o te Rā.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Peretiteni ‘api o te CIVEN (Tomite no te ‘Aufaura’a i te Feia Ta’ero ‘Atomi), o Alain Christnacht, i te avatea monire ra, ma te ‘āpitihia’tu e te hō’ē pae’au no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, e tae noa’tu i te mau Fa’aterehau ti’a’au i te Fariira’a Ratere e no te ‘Arutaimareva, o Nicole Bouteau e o Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea monire ra, ma te ‘āpitihia’tu e te tahi pae no tā’na mau Fa’aterehau, ia Christine Kelly, papa’i ve’a e mero tahito no te Tomite Teitei no te Rave’a Hoho’a (CSA).