Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

I te mahana pae ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi e no te mau Utara’a na te fenua nei, o Luc Faatau, ma te ‘āpe’ehia’tu e te mau Ti’a ‘Ihirave’a no te Fa’aterera’a o te Patura’a Rarahi, i Pirae, i roto i te mau ‘āfa’a no Tenaho (tahora pape no Nahoata) e no Hamuta.

Na ni’a i te i’oa o to Porinetia ta’ato’a, ua hina’aro te Peretiteni e tā’na ‘Āpo’ora’ahau e ha’amauruuru maita’i i te ta’ato’ara’a o tei fa’a’ite mai i to rātou autahira’a e ta rātou tauturu i roto i te ‘ati vero ūa o tei tupu na i te 22 ra no tenuare.

Ma te ‘āpe’ehia na e rave rahi no te mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau, ua tamau noa’tu a te Peretiteni Edouard Fritch i to’na mau tere farereira’a i te mau ‘Ētaretia, na roto i te haerera’a atu, i te ahiahi mahana tor ra, i roto i te ‘Ētaretia ‘’Atevenite Mahana Hitu no ‘Arue.

Ua maere te ‘Āpo’ora’ahau ‘inaha, i roto i te tau’aparaura’a i roto i te ‘Āpo’ora’a Huito’ofa no ni’a i te ‘ōpuara’a no te Ture no ni’a i te ‘Aifaitora’a, ua ‘ō’omo mai te Fa’aterehaunui vahine i te minuti hope’a roa, i te hō’ē mana’o tu’u no te fa’atauira’a i te ture Morin no ni’a i te ‘aufaura’a i te feia o tei ro’ohia i te mau ma’i ta’ero ‘atomi.

Ma te ‘aua ha’a’atihia na te ta’ato’ara’a o tā’na mau Fa’aterehau, ua fa’a’ite mai te Peretiteni Edouard Fritch i te hamanira’a no tā’na ‘Āpo’ora’ahau ‘āpi, i roto i te reira, ua o ato’a mai o Nicole Bouteau, o Jacques Raynal e o Luc Faatau, i ni’a i te mau ti’ara’a Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, Fa’aterehau no te Autahira’a e no te ‘ Ea e Fa’aterehau no te Patura’a.