Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e fa’ahanahana ia Manu Porlier.

Ua ‘iriti hanahana te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati iho nei, i te mau Ha’utira’a Rārahi no te mau Motu Raro Mata’i mā, o te tupu mai te 18 e tae atu i te 23 no fepuare nei 2018 i te Motu no Bora Nora.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i piha’iiho i te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Punaauia, ia Ronald Tumahai, i roto i te fa’ahanahanara’a i te 50 ra’a te matahiti no te fare ha’apiira’a tuatahi Manotahi no Punaauia.

Ua tai’o mai te Peretiteni Edouard Fritch i te ‘orerora’a parau no te ‘iriti i taua ‘ōro’a ra no te mau ‘Āu’a no te Tū’aro 2018, o te fa’ahanahana i te tū’aro porinetia , i te ahiahi mahana maha ra, i te Piha Teatara’a Rahi no te Fare Tauhiti Nui.

Ua putuputu te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te po’ipo’i mahana piti ra, i roto i te hō’ē ‘Āpo’ora’a Ta’a-è, no te ha’amana i te ‘ōpuara’a ture ‘Ai’a no ni’a i te reforomatiora’a i te fa’atuha’ara’a.

Ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i te mahana pae ra i te avatea, i te Peretitenira’a, e te mau ti’a no te ‘Āfata Fa’ahotu a te Hau Fiti (FNPF=AFHF).