Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ite mahaa toru ra, ua tu'urima te Tomitera Teitei i Porinetia farani nei, o René Bidal, te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te Fa'aterehau no te 'Ohipa, o Tea Frogier, te Mono-Fa'atere Rahi Ha'apiira'a Haunui, o Philippe Couturaud e te Tomana no te Nu'u 'Āua Fa'ehau Fa'atanohia no Porinetia farani (RSMA-Pf), te Rieutena-Toronera o Sandrine Attia, i te Peretitenira'a no Porineia farani, e piti tau fa'aaura'a o e fa'a'āpi ra i te fa'aaura'a i rotopu i te Haunui e te Haufenua no te tauturu i te fa'aora'a toro'a o te feia 'āpi porinetia.

Ua fa'atupu mai nei te pupu no Tahiti Nui Hotu Moana, arata'ihia mai e Wang Cheng tane, e rave rahi mau putuputura'a 'ohipa, mai tō'na taera'a mai i Porinetia nei, i te hope'a hepetoma i mā'iri a'e nei, e te mau 'ihirave'a 'aravihi no te fenua nei e te mau piha tuatapapara'a no te fa'anu'u i te mau tapura 'ohipa rarahi roa a te mau ICPE (PAPA= mau patura'a  'āpapahia no te paruru i te 'arutaimareva)

Ua tere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e hō'ē tuha'a rahi no tā'na 'Āpo'ora'ahau, i te mahana toru iho nei, i Ra'iatea, i ni'a i te Marae no Taputapuatea, no te fa'ahanahana i te hō'ē Mahana no te Faufa'a Tupuna fa'atupuhia e te 'Ōire, no te tapa'ora'ahia mai nei te Marae no Taputapuatea ei faufa'a tupuna no te ao a te UNESCO. Ua tupu taua fa'ahanahanara'a ra i te reira mahana, i mua ato'a i te aro o te Tomitera Teitei, René Bidal, e i te Tavana 'Ōire no Taputapuatea, o Thomas Moutame.

No te pahono i te mau uiuira'a a te tepute Moetai Brotherson, te hina'aro nei te 'Āpo'ora'ahau e ha'apapu e no tā'na mau tapura 'ohipa, te tumu ia, i pirihia mai ai o Tahiti Nui 1 no te tere atu i Makatea.

I te po'ipo'i mahana maha iho nei, ua tu'urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Peretiteni Fa'atere Rahi no te Pū a te mau Farerata e a te mau Taniuniura'a, o Jean-François Martin, e te Fa'atere Tapiho'ora'a e matetera'a no te taiete te 'Ūpe'a'ōhipa Na raro i te Moana a Alcatel, o Paul Gabla, e i mua ho'i i te Tomitera Teitei, ia René Bidal, i te parau fa'aau no ni'a iho i te horo'ara'a materia, te tamaumaura'a e te fa'a'ōhipara'a i te fa'anahora'a no te taniuniura'a faito teitei na roto i te mau niuniu na raro i te moana fipara mata no te tū'ati ia Tahiti i te tahi mau Motu aruaru no Tuamotu mā e no Matuita mā, piihia Natitua.

Ua 'āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e tae noa'tu e rave rahi no tā'na mau Fa'aterehau, i te pō mahana toru ra, i roto i te 'āru'i no te 'ōperera'a i te mau Rē no te Heiva 2017, i To'ata.