Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua tae pa’ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Papa’i Parau Rahi o te Tomitera Teitei, o Marc Tschiggfrey, e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora‘ahau, mai te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e te Peretiteni vahine no te Tomite Fa’atere no Tahiti Fariira’a Ratere, o Mailee Faugerat, i te po’ipo’i mahana pae ra, i roto i te ‘Āua fa’a’ite’itera’a no Mama’o, no te ‘iritira’a no te 20 ra‘a no te Taupe’e no te Fariira’a Ratere.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te ahiahi na mua a’e i te ‘iritira’a mana o te FIFO (Ta’uruanui araao no te hoho’a ha’amaramaramara’a ‘oteania), ia Eric Lavaine, Peretiteni no te Tomite Hi’opo’a o te FIFO no te 15 ra’a o te matahiti, e tae noa’tu ia Wallès Kotra, Ra’atira Fa’atere ‘Ohipa ti’ā’au no te Ara-Moana i roto i te Pupu Farani ‘Āfata Teata, ti’a fa’atupu mai na i te Ta’uruanui. Ua fa’ahiti ‘ōia e rātou pa’ato’a i te mau faufa’a e roa’a mai no teie fa’anahora’a ‘āpi, e tae noa’tu i te mau ‘ōpuara’a a Lavaine tane o te parahi mai tau mahana fa’ahou a, i muri mai i te  Ta’uruanui no te māta’ita’ira’a ia Porinetia.

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te monire po’ipo’i ra, i te Peretitenira‘a, i te Tonotura Rahi no ‘Auteraria, o Paul Wilson. Tei Niu-Taratoni tō’na purutiara’a, ua tae  mai ‘ōia i Porinetia nei, no te hō’ē tere ‘ohipa.

 

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i te ‘iritira’a o te mahana no te Ta’atira’a  ‘Utuafare Tatorita ( TUT=AFC) no Porinetia. Ua ‘ōmuahia te pae po’ipo’i na roto i te hō’ē purera’a i te Farepure Ste Trinité no Pira’e, i muri mai, ua ‘ape’ehia mai e te rurura’a a te TUT (AFC).

Ua haru mai te ta’ata Tahiti ra o Alann Poilvet i te Rē Matamua no te « ‘Āu’a a Babette », hō’ē tata’ura’a tunu ma’a titauhia e fa’ata’ahia na te mau piahi maita’i roa a’e no te mau Fare Ha’apiira’a Tuarua Hotera,  o tei hope i teie iho nei tapati i Paris, i muri mai e piti mahana no te mau tata’ura’a i roto i te Taupe’e no te mau Ma’a a to te mau Ara-Moana.

Ua fariihia’tu te Piha Fa’atere o te Tomite a te mau Vahine no Porinetia, i te mahana maha ra, e te Peretiteni  Edouard Fritch. I roto i te reira farereira’a auhoa e te mahanahana maita’i, ua vauvau mai te  Peretiteni vahine o te Tomite a te mau Vahine, o Chantal Galenon, e piti ‘ōpuara’a i mua i te Peretiteni  Fritch.