Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

I te otira'a te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e tā'na 'Āpo'ora'ahau, i te mahana toru ra, i te Piha fa'atere 'āpi o te Fare Vana'a.

Ei pūoira'a i te fa'aho'ira'a, i te mahana ma'a iho nei, a Nicole Sanquer-Fareata vahine, i tō'na mau Ti'ara'a Fa'aterehau.

Ua tau'aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, e o Paul Wilson, Tonotura Rahi no 'Āuteraria, e parahi ra i Nouméa, o tei tere mai i te Tahiti nei i teie mau mahana no te hō'ē tere hanahana. Ua 'āpe'ehia mai 'ōia e Marc Siu, Tonotura 'Āufauhia no 'Āuteraria i Porinetia farani nei.

No te fa'ahanahanara'a i te 4O ra'a te matahiti o te Tomite Matutu Ti'arau Matau'i (CESC) no Porinetia farani, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te 'āua ha'a'atihia e te hō'ē pae'au no tā'na mau Fa'aterehau i te mahana toru ra, i te mau Ti'a no te mau Tomite Matutu Ti'arau e 'Arumataimareva Tuha'afenua (CESER).

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch e te To'ofa Nuihau Laurey e Lisabeth Borne vahine, Fa'aterehaunui vahine tī'ā'au i te mau Utara'a i piha'iiho i te Fa'aterehaunui no te Haunui, Fa'aterehaunui no te Tauira'a Arutai e no te Autahira'a. Ua 'āpitihia mai o Elisabeth Borne vahine e Patrick Gandil tane, Fa'atere Rahi no te Manureva Tivira.

Na roto i te titau manihinira'a a Gérard Deshayes, Peretiteni no te « Ta'atira'a Breizh Porinetia » , ua 'āmui atu te Fa'atere no te Pū Tomite no Porinetia farani i Paris, o Caroline Tang i teie iho nei hope'a hepetoma i Quéven, i Peretania, i roto i te 26 ra'a no te fa'anahora'a no te Tau Ve'ave'a Tahiti. O te reira, te Ta'uruanui faufa'a rahi roa a'e i roto i te mau ta'urua ato'a e tupu ra i Farani.