Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

No te pae po’ipo’i hope’a no te Rurura’anui piti-matahiti a te mau Tavana ‘Ōire no Tuamotu, ua haere atu te Peretiteni, i te mahana pae ra, i te titau manihinirta’a a te Aupupu no te mau ‘Ōire no Tuamotu-Ma’areva, no te ‘aitauira’a mana’o e te Haunui, te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’ arahi, te CGF e te SPCPF.

Ua mata ‘ite mai te ‘Āpo’ora’arahi  no Porinetia farani, i te mahana maha iho nei, i te parau ha’apapa a te ‘Āpo’ora’ahau no ni’a i te Tau’aparaura’a i te ‘Avei’a o te ‘Āfata terera’a faufa’a fa’anahohia ra no te mā’itira’a i te ‘Āfata terera’a faufa’a metua no te matahiti 2018.

Ua tu’urimahia te mau parau mana a te notera no te horo’ara’a na te Haunui, no te teie moniho’o hō’ē toata tapa’o noa, ia Pornetia farani ra, i te mau Pū Nohora’a Grand e Mariani, i te mahana maha ra, na te Tomitera Teitei, René Bidal e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i mua i te Tavana hau haunui no te mau Motu Ni’a Mata’i mā, o Raymond Yeddou.

Ua ‘iriti hanahana te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ra, i te Peretitenira’a, i te 3 ra’a no te Rurura’a Nui no te mau Ha’apiipiira’a e no te mau Toro’a no te Fariiira’a Ratere, i mua  i te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e i te mau ti’a no Niu-Terani mai, taua fenua ra o tei riro ei Manihini hanahana no te 3 ra’a no teie fa’anahora’a.

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua nei, o Luc Faatau, i roto  te ‘avarira’a i te hepetoma no te mau ‘uputa vai matara noa o te Uahu no Papeete, i te monire iho nei, no te fa‘ahanahanara’a i te 5 5  ra‘a o te matahiti o taua Pū ra, e no te papetitora’a o te Poti pairati  ‘āpi ra o ‘Aito Nui II.

Ua ’avari atu na te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, ti’a’au i te mau ’ōpuara’a rarahi no te fa’ ahotura’a, e tae noa’tu i te tahi è atu mau rahira’a Fa aterehau no tā’na  ’Āpo’ora’ahau, i te monire ra, i te ’Aua Tiare Vaira’i i Punaauia.