Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua tae  atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana toru ra, i raro a’ e i te Fare  ‘ie rahi i te Peretitenira’a no te ‘iritira’a i te tata’ura’a no te tihepura’ a mai i te fa’aa’o no te mau ti’ara’a ‘ohipa « Hi’ora’a e Fa‘aterera’a »  i roto i te mau toro’a ta’a-è a te hau e no te mau ‘ihi rave‘a no te toro’ a ‘ohipa a te hau no te ‘oire no Porinetia farani.

Ua titau te Peretiteni Edouard Fritch i te mau mero no te Tomite Arata’i no te Hi’opo’a i te mau Fa’a’inora’a a te mau Tamatamatara’a ‘atomi (TAHFTA=COSCEN), no te hō’ē rurura’a o tei tupu i te avatea monire ra, i te Peretitenira’a.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te To’ofa Jérôme Bignon, no te hō’ē  tere farereira’a.

 

Ei rave’a no te ha’avitivitira’a ia Tapa’ohia i roto i te Pū Haunui no te Matutura’a e no te mau Ha’apiira’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (Phmhf=Insee), ua titau manihini o Caroline Tang, Ti’a Fa’atere i te Pū no Porinetia farani i Paris, i te ta’ato’ara’a no te mau Piahi i fanauhia i Porinetia farani e o tei tere atu i Farani e rave ai i ta rātou mau Ha’apiira’a Teitei, ia ‘āfa’i atu i te Pū no Porinetia farani i Paris, i teie mau pu’eparau i muri nei : Parau Fanaura’a o tei tatarahia mai i raro mai i te 3 ‘ava’e te tahitora’a, te hoho’a pata nene’ihia no te Tareta Hiro’a Taata e aore ra hō’ē Parau Iho Hiro’a Ta’ata no te nehenehera’a e tere na te ara.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch i te avatea mahana pae ra, i te Farehau no te ‘Ōire no Pirae no te Torura’a o te mau Rurura’a Rahi no te Nohora’a i te Ara-Moana, o te ‘ōpani i te mau Rurura’a o tei fa’atupuhia mai i roto i te mau mahana i mā’iri e te ‘Āmuitahira’a Farani Haumanahune no te ‘Ōhipa (AFHO=CFDT), ma te ‘āpitihia mai e te ‘Āmuitahira’a Āupupu A Ti’a I Mua.

Ua tere atu te Papa’iparau Haunui no te parurura’a ‘arunatura, o Sébastien Lecornu, i te mahana maha ra, i Bora Bora, ‘ape’ehia’tu e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, no te ho’e tere hi’ohi’o i te mau patura’a rarahi ha’amauhia no te rapaaura’a  i te mau pape viivii, no te ha’aputura’a e te ‘operera’a i te pape inu e te tia’aura’a i te mau pehu a taua motu ra.