Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Na roto i te fa'ahanahanara'a o te 'Oro'a o te 'Otonomi, i teie iho nei mahana maha 29 no tiunu, i te aroa poromu Pouvana'a a 'O'opa, i Papeete, e pae mau ti'amana o tei fa'ahanahanahia i te Ti'ara'a Mana Teitei no te Feti'a Tahiti Nui.

Ua farerei atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana maha iho nei i te 'Aora'i Matignon, i te Fa'aterehaunui Matamua ia Edouard Philippe.Ua 'ape'ehia'tu 'oia e te To'ofa vahine Lana Tetuanui e tae noa'tu i na tepute vahine o Nicole Sanquer e o Maina Sage. Te mafatu no te mau tau'aparaura'a, o te Fa'aaura'a ia no Elysée.

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e te ta’ato’ara’a no ta’na ‘Apo’ora’ahau e fa’ata’e i to ratou tapa’o aroha hohonu i te mau ‘ opu fetii e te mau metua e mau tae a’e e tuahine o Albéric Rivéta, o tei ravehia’tu e te pohe na roto i te ho’e tere  fa’ehau Aquila i Mali.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te Peretitenira’a, i te Tonotura no te Repupirita Huira’atira no Taina, o Long Ling, o te reva atu mai Porinetia farani atu nei i te mua iti noa nei,  o te tonohia’tu  i mua nei te ho’e vahi è atu.

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, i roto  tere tō’na i Paris, na roto i te fa’anahora’a no te Tomite no te Hi’opo’ara’a a te IEOM (Pū Hamanira’a no te Ara Moana)  e rave rahi mau mero no te Fa’aterera’a no te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a e no te mau Tape’ara’a (CDC) : ia Dominique Mirada (Fa’atere ‘Ara Moana), o Emmanuel de Séverac (Fa’atere no te Fa’arava’ira’a faufa’a Mita), o Michel-François Delannoy (Ta’ata ‘ Aravihi no te mau ‘Ōpuara’a a te mau Fenua, Pu rarahi, fa’aa’o no te fa’anahora’a « Te mau Ropura’a o te mau Pū ‘Ōire Rarahi no ‘Ananahi »),  e o Frédéric Audras(‘Aivana’a no te Maita’ira’a e ti’a i te vai maitera’a e mauha’a fa’ahotura’a e mauha’a no te pairati raa).

Ua hi’opo’a atu te Peretiteni no Porinetia farani, o  Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana piti ra, e toru tahua ‘ōhipara’a i Pira’e e i Papeete.