Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

I muri mai i te hō’ē manureva o tei tau mai na i te hora 8 e te ‘afa i te po’ipo’i, ua tau fa’ahou mai te piti o te manureva no te Taiete Manureva Tinito o Hainan Airlines, te hō’ē manureva faito Boeing 787, o tei tau ato’a mai i te mahana ma’a ra, i te hoopera’ a te pae po’ipo’i, i ni’a i te Tahua Taura’a Manureva no Tahiti Fa’a‘a, i roto ia’na e rave rahi ia mau horopatete, e tei rotopu ato’a ia rātou, te Peretiteni no te Pupu HNA (Hainan Airlines), o Wang Jian tane.

Na roto i te hō’ē tere i Mo’orea, ua fa’atere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te ‘āvarira’a i te tahatai one no Ti’ahura, ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, o tei fa’atere’au mai na i te reira ‘ōpuara’a, e e tae noa’tu e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau.

Hō’ē Tere Tomite no te ’Āpo’ora’ahau arata’ihia’tu e te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āmuihia’tu e te mau Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha e no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, e tae noa’tu i te Tepute vahine Maina Sage, o tei rave mai iho nei i te hō’ē tere ’ohipa i roto e 4 mau motu no te ta’amotu no Tuamotu, i Raroia, Takume, Taenga e Makemo.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Marc Rochet, Peretiteni Fa’atere Rahi no te mau Taiete Manureva Farani Ninamu (French Blue) e « Air Taraipe », e ia Jean-Paul  Dubreuil, ‘ona tu’u moni pàpà rahi roa a’e no taua mau taiete manureva ra. Ua ‘āmui ato’a atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch,  te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i roto i te reira tau’aparaura’a, o tei tupu na i te Peretitenira’a.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai tumu, o Tearii Alpha, tei reira ato’a te mau Ti’a no te Fa’aterera’a o te Fa’a’apura’a (FAF=DAG) e no te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto (PRTT=CAPL), i te ahiahi mahana piti ra, i te Peretitenira’a, i te ‘Āmuitahira’a no te feia fa’a’apu, no ni’a i te tape’ara’ahia te tapiho’ora’a, no e rave rahi no ta rātou mau hotu e te taiete SAGES a te pupu Wan.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai faufa’a tumu, o Tearii Alpha, i te mahana piti ra, i te Peretitenira’a, i te feia toro’a fa’a’amu moa ‘ōfa’a.