Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua haere atu te Peretieni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Papa’iparau Haunui, o Sébastien Lecornu, i te mahana toru iho nei, i te Tatetara no Papeete, no te hō’ē purera’a no te ha’amana’o fa’ahanahanara’a i te feia o tei ro’ohia e te ‘ati na roto i te mata’i rorofa’i puai ‘ū’ana ra o Irma, o tei tupu na i te mahana toru  ra i mā’iri a’e nei i Antilles mā.

I te avatea mahana piti ra, ua tere ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch e o Sébasien Lecornu, Papa’iparau Haunui i piha’iiho i te Fa’aterehaunui no te ‘Arunatura e no te Autahira’ a no te hi’o i te Pū no te Rapa’aura’a i te mau Pape viivii no Pape’ete.

Ua tae  ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch, i roto i te ‘ōro’ a no te maura’a te Toronera Frédéric Boudier i te mana fa’atere i te mau ‘Aua Muto’i Farani no Porinetia farani nei, i te mahana piti ra, i roto i te ‘Āua o te mau Muto’i farani i Fa’a‘a.

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, ia Sébastien Lecornu, Papa’iparau Haunui, i Piha’iiho i te Fa’aterehaunui no te ‘Arunatura e no te Autahira’a, o Nicolas Hulot, tei reira ato’a o Heremoana Maamaatuaiahutapu, Fa’aterehau ti’a’au i te ‘Arutaimareva e no te Ito Uira.

Mai Samoa mai, tei roto ‘ōia i teie nei i te Forum a te mau Motu no Patitifa, ua fa’atae mai te Peretiteni no Porinetia farani, na ni’a ato’a i te i’oa o te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i teie iho nei mahana toru i te hō’ē poro’i fa’atau aroha no te fa’aitoito i te mau Ti’a Mana Fa’atere no Saint-Barthélémy, no Saint-Martin e no Guadeloupe, na roto i te ninara’ahia mai nei rātou e te hō’ē  mata’i rorofa’i puai o Irma, i roto i te mau fenua Antilles farani mā.

I te toru no te mahana no te rururaa matahiti a te Forum a te mau Motu no Patitifa, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana maha ra, i ‘Āpia, i te mau Motu Samoa ma, i roto i te hō’ē rurura’a no ni’a i te mau area moana e no ni’a i te mau fifi natihia i ni’a i te reira parau tumu ‘āmui no te ta’ato’ara’a o te mau motu no Patitifa.