Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

I te ahiahi mahana piti ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu na e rave rahi mau mero no tā na ‘Āpo’ora’ahau, te mau ti’a no roto i na ‘Āpo’ora’a Teitei no Paris e te mau  ‘Auvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, i roto i te purera’a i fa‘aineinehia mai e te Autahira‘a no te Metia i roto i ta rātou Hiero no Fare ‘Ute.

Ua vauvau te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘aua ha’a’atihia e tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te mahana piti ra, i tā ‘na mau poro’i fa’atau aroha i te feia papa’i ve’a no teie Matahiti ‘āpi 2018.

Ua ha’amata te Fa’aterera’a Fenua, i te tapati ra, i tā ’na pu’etau no te tere farereira’a i te mau fa’aro’o rarahi no Porinetia nei. Mai te mau ’ōmuara’a matahiti ato’a, e tere ihoa te Peretiteni Fritch, e te mau Mero no tā’ na ’Āpo’ora’ ahau e te mau Ti’ a no tā’ na Pae Rahi i roto i te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani nei, e farerei i te mau ’Ētaretia no te fa’ahanahana i te Matahiti ’Āpi na roto i te pure.

Ua fa’aarahia mai te Peretiteni, i te mahana pae ra, e te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani no Ta’aone, i te ‘ati o tei farereihia e te hō’ē taue’are’ a 18 matahiti, o tei reva atu na no te hō’ē tau fa’afa’aeara’a i te mau Motu Raroto’a ma, o tei ro’ohia e te hō’ē ‘ati poromu piti huira, o tei tape’ahia i roto i te Fare Utuutua’a Ma’i no Raroto’a. Te  auta ra taua taure’ are’ a i te mauiui rahi, i te mea, ua fati tō ‘na ivitua o tei ha’ aparuparu ia’na.

Ua tere atu hō’ē tomite no te ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i Mahina, no te farerei atu i te Tavana ‘Ōire, Damas Teuira e tā ’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire.

I te avatea mahana toru ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Frich, te Fa’aterehau ti’a’au i te Rorouira o Jean-Christophe bouissou, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i e mau hotu tumu, o Te arii Alpha, te Fa’ aterehau no te Patura’a, o Luc Fa’atau,  e te Fa’atere Rahi no te OPT (Pū Fare Rata e no te mau Taniuniura’a) o Jean-François, e mata’ita’i i te mau tamaumaura’a ‘ihi rave‘a ‘aravihi no te manua ra o Frugo Supporter.