Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua fariihia’tu te Peretiteni ‘api o te Mitioni no Papeete no te ‘Ētaretia a Iesu Mesia i te Feia Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei, o Steven FGox e tā’na vahine fa’aipoipo o tei ‘āpe’ehia mai e Bianca Hoffman, i  te mahana pae ra e te Peretiteni Edouard Fritch.

Ua farii te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te mau ‘Ohipa Fenua, o Tearii Alpha, i te avatea mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i e to’o’āhuru mau tino matamua roa o tei fana’o i te tauturu moni no te ‘aufau i te mau ha’amau’ara’a no te matarara’a ratou i rapae’au i te oti ‘orera’a to ratou fenua i te tapupuhia.

Ua ’āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana toru ra,  i te Tātetara no Pape’ete, no te purera’a ei ha’amana’ora’a i te feia i pohepohe na, na roto i te mau totoara’a o tei tupu na i te mahana maha i mā’iri a’e nei i Catalogne.

Ua horo’a mai te tomite a TNOF (Tahiti Nui Hotu Moana), arata’ihia mai e Wang Cheng e te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani, i te mahana toru iho nei, i te Peretitenira’a,  i te ha’apapura’a no ni’a i te ‘ōpuara’a fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a i Hao. Ua fa’ahu’ah’a mai o Tahiti Nui Hotu Moana i te mau tapura ‘ohipa rau o tei ravehia mai e tae ra mai i teie nei e ua fa’aara mai ‘oia e ha’amata te tuha’a no te ha’apapura’a i te tahua fenua e no te mau tapura ‘ohipa ato’a i te titema e haere mai nei.

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni , o Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau ti’a’au i te mau Faufa’a Moana, o Tearii Alpha, i Hao, no te ‘āmui atu i te Tomite tere no Tahiti Nui Hotu Moana (TNHM=TNOF).

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te Tomana ’āpi no te mau Muto’i farani i Porinetia farani nei, te Toronera Frédéric Boudier.