Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua ‘ōpere atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i te mahana maha iho nei, i roto i te ‘ōro’a no te ‘iritira’a i te 32 ra’a no te Ta’uruanui no te Fa’a’apu, i ni’a i te tahua no Vaitupa i Fa’a’a, i te mau Rē no te Tata’ura’a Matamua no te Mau rave’a ‘āpi  no te rapa’aura’a ma’a-pū ‘ohipa hamanira’a.

Ua ‘avari hanahana te Peretiteni  Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, mai te Fa’aterehau ihoa no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, te Tomitera Teitei, o René Bidal,  te Tavana ‘Ōire no Fa’a’a, o Oscar Temaru, e te Tavana ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard, i te mahana maha iho nei i te32 ra’a no te fa’anahora’a no te Ta’uruanui no te Fa’a’apu, o te tupu mai te 28 no tetepa e tae atu i te 8 no ‘ātopa, i ni’a i te tahua no Vaitupa, i Fa’a’a.

No te fa’aaura’a no ni’a i te ha’amaita’ira’a i te tuha’a no te amora’a i te ha’amau’ara’a o te ta’ata ma’i mariri ‘aita’ata i Porinetia farani, ua tu’urima te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, i teie iho nei mahana e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te hō’ē fa’aotira’a ti’apiti o te ha’apapu ra i te terera’a tapura ‘ohipa no 2017.

Ua ha’amata mai nei te Rurura’anui ’arutaimareva no Patitifa ti’a-fa’atupuhia e te Porinetia no te mau Pape e te Taratoni no te mau Pape e te ’Ōire no Bora Bora, i tā’na rurura’anui i te po’ipo’i mahana piti iho nei.

Ua fa’atae te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i teie iho nei mahana toru i te hō’ē poro’i fa’aitoitora’a e tamahanahanara’a i te mau Ti’a mana no Metito, na roto i te ‘Āueuera’a Fenua o tei tupu iho nei i te 19 no tetepa iho, e o tei ta’iri teimaha maita’i na i te ‘Ōire no Metito.

Ua tae  atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana toru ra, i raro a’ e i te Fare  ‘ie rahi i te Peretitenira’a no te ‘iritira’a i te tata’ura’a no te tihepura’ a mai i te fa’aa’o no te mau ti’ara’a ‘ohipa « Hi’ora’a e Fa‘aterera’a »  i roto i te mau toro’a ta’a-è a te hau e no te mau ‘ihi rave‘a no te toro’ a ‘ohipa a te hau no te ‘oire no Porinetia farani.