Peretītenira’a

Peretiteni , Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Ua tu’urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra i te Peretitenira’a, i te hō’ēfa’aaura’a no te autaipera’a e te Fa’aterehau no te ‘Ea no te mau Motu Raroto’a, o Nandi Glassie, i mua ihoa i te aro o te Fa’ aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal.

Ua peretiteni ti’a-piti mai te Tomitera Teitei, René Bidal, e te Peretiteni no Porinetia farani,  o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i mua e rave rahi mau Tavana ‘Ōire, hōēputuputura’a ‘ohipa fa’ata’a ta’ato’ahia no te mau parau o te mau ‘Ōire.

Ua ha’aputuputu mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, e 4  (maha) mau pū ‘ohipa no te hi’opo’ara’a i te mau ‘ōpuara’a rarahi paturu faufa’a moni ti’apitihia mai e te Haunui no te matahiti 2018 :

No te Mahana araao no te mau ta’ata huma, ua pine te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i te Feti’a Hanahana no Tahiti Nui, i ni’a e to’omaha mau ta’ata o tei ha’a rahi noa mai na no te tuha’a o te mau huma : o Pia Avvenenti, o Pauline Mou’a, o Gérald Lucas e o Henriette Kamia.

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e tā’na ‘Āpo’ora ‘ahau e fa’atae  i te tapa’o aroha ia Mario Brothers o tei fa‘aru’e mai nei ia tātou na roto i te hō’ē ma’i o tā’na i amo maoro mai na.

Te Peretiteni Edouard Fritch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou e te Fa’atere Rahi no te Pū Porinetia no te Nohoraa (OH), o Moana Blanchard, o tei ‘āmui no te horo’ara‘a, i te hopera’a te pae po’ipo’i no te mahana pae ra, i te Peretitenira‘a , i te mau parau tauturu materia AAHI na e 211 mau ‘utuafare fetii no Tahiti. Te reira mau ‘utuafare fetii no : Afa‘ahiti mai, ‘Arue, Fa’a’a, Fa’aone, Hitia’a, Maha’ena, Mahina, Mataiea, Pa’ea, Papara, Papeari, Papeete, Papeno’o, Pira’e, Puna’auia, Tautira, Teahupo’o, Ti’arei e Vaira’o. E nehenehe atura ia ta rātou na roto i taua parau tauturu materia ra e fa’a’āpi fa’ahou mai i to rātou mau fare nohora ‘a.