FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua farii atu te Fa'aterehau no te 'Ea e no te mau Autahira'a, te taote Jacques Raynal, i te mahana piti ra i tā'na fa'aterera'ahau, i te Fa'atere no te Ara-Moana no te 'Āfata no te mau Tu'ura'a e no te mau Titaura'a tute (CDC), o Dominique Mirada.

Ua tamau noa mai a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa i ta rātou mau tapura ‘ohipa, i te monire ra e te mahana piti, ma te fa’ahiti ihoa i te mau parau tumu no te mau rave’a no te ha’amaramaramara’a  no te mau mauha’a no te ‘ea o tei riro roa mai ei mea hina’aro rahihia no te fa’afa’a’ite fa’aarara’a e te ti’ā’au ho’era’a i te mau porotita no te ‘ea.

Ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Papa’iparau  Haunui i piha’iiho i te Fa’aterehaunui no te Haunui, Fa’aterehaunui no te Tauira’a Ihonatura e no te Autahira’a, o Sébastien Lecornu, i te mahana piti iho nei, i te Farehau no Roquelaure, i Paris.

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana piti ra i Paris, i roto i te hō’ē tau’aparaura’a e te Fa’aterehaunui  Vahine no te mau Ara-Moana, o Annick Girardin. I muri mai, ua tupu te hō’ē putuputura’a ‘ohipa i roto i te Fa’aterehaunui Vahine e tā’na Piha ‘ohipa, i te tahi pae, e te Peretiteni Edouard Fritch, e te Mono-Peretiteni  Teva Rohfritsch, te To’ofa Nuihau Laurey e te Tepute vahine Nicole Sanquer, i te tahi atu pae.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Fa’aterehaunui vahine no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Agnès Buzyn, i te tahara’a no te avatea monire ra, i Paris. Ua ‘āpe’ehia’tu ‘ōia e te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te To’ofa Nuihau  Laurey, te Tepute vahine Nicole Sanquer, te Fa’atere no te ‘Āfata Turu Uta’a (CPS), o Yvonnick Raffin e o Luc Tapeta, Fa’aa’o ‘Ihi rave’a no te Fa’aterehau no te mau Autahira’a, o Jacques Raynal.

Ua farerei atu te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiipiira’a Toro’a, Ti’a’au i te mau Pū ‘Ohipa a te Hau, no te Ha’apiira’a e no te mau Ha’apiira’a, o Tea Frogier, i te monire ra, i te mau piahi i roto i te ha’apa’arira’a, o te hope ta rātou ha’apiipiira’a toro’a « Ha’apiipiira’a no te mau Tapura ‘Ohipa Ti’a’aura’a Rau » (ITEM) o tei  horo’ahia e te Pū Ha’apiira’a Toro’a a te Feia Pa’ari no Pira’e.