FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fa’ahiti mai te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i roto i te hō’ē vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, i te  mahana toru ra, i te Peretitenira’a e ‘āmui atu  o Porinetia farani i roto i te 55 ra’a no te Taupe’e Araao no te Fa’a’apu, o te tupu mai te 24 no fepuare e tae atu i te 4 no mati, i Paris.

Ua putuputu te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te po’ipo’i mahana piti ra, i roto i te hō’ē ‘Āpo’ora’a Ta’a-è, no te ha’amana i te ‘ōpuara’a ture ‘Ai’a no ni’a i te reforomatiora’a i te fa’atuha’ara’a.

Ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i te mahana pae ra i te avatea, i te Peretitenira’a, e te mau ti’a no te ‘Āfata Fa’ahotu a te Hau Fiti (FNPF=AFHF).

Ua tae pa’ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Papa’i Parau Rahi o te Tomitera Teitei, o Marc Tschiggfrey, e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora‘ahau, mai te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e te Peretiteni vahine no te Tomite Fa’atere no Tahiti Fariira’a Ratere, o Mailee Faugerat, i te po’ipo’i mahana pae ra, i roto i te ‘Āua fa’a’ite’itera’a no Mama’o, no te ‘iritira’a no te 20 ra‘a no te Taupe’e no te Fariira’a Ratere.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te ahiahi na mua a’e i te ‘iritira’a mana o te FIFO (Ta’uruanui araao no te hoho’a ha’amaramaramara’a ‘oteania), ia Eric Lavaine, Peretiteni no te Tomite Hi’opo’a o te FIFO no te 15 ra’a o te matahiti, e tae noa’tu ia Wallès Kotra, Ra’atira Fa’atere ‘Ohipa ti’ā’au no te Ara-Moana i roto i te Pupu Farani ‘Āfata Teata, ti’a fa’atupu mai na i te Ta’uruanui. Ua fa’ahiti ‘ōia e rātou pa’ato’a i te mau faufa’a e roa’a mai no teie fa’anahora’a ‘āpi, e tae noa’tu i te mau ‘ōpuara’a a Lavaine tane o te parahi mai tau mahana fa’ahou a, i muri mai i te  Ta’uruanui no te māta’ita’ira’a ia Porinetia.

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te monire po’ipo’i ra, i te Peretitenira‘a, i te Tonotura Rahi no ‘Auteraria, o Paul Wilson. Tei Niu-Taratoni tō’na purutiara’a, ua tae  mai ‘ōia i Porinetia nei, no te hō’ē tere ‘ohipa.

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau