FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i te ‘iritira’a o te mahana no te Ta’atira’a  ‘Utuafare Tatorita ( TUT=AFC) no Porinetia. Ua ‘ōmuahia te pae po’ipo’i na roto i te hō’ē purera’a i te Farepure Ste Trinité no Pira’e, i muri mai, ua ‘ape’ehia mai e te rurura’a a te TUT (AFC).

Ua haru mai te ta’ata Tahiti ra o Alann Poilvet i te Rē Matamua no te « ‘Āu’a a Babette », hō’ē tata’ura’a tunu ma’a titauhia e fa’ata’ahia na te mau piahi maita’i roa a’e no te mau Fare Ha’apiira’a Tuarua Hotera,  o tei hope i teie iho nei tapati i Paris, i muri mai e piti mahana no te mau tata’ura’a i roto i te Taupe’e no te mau Ma’a a to te mau Ara-Moana.

Ua fariihia’tu te Piha Fa’atere o te Tomite a te mau Vahine no Porinetia, i te mahana maha ra, e te Peretiteni  Edouard Fritch. I roto i te reira farereira’a auhoa e te mahanahana maita’i, ua vauvau mai te  Peretiteni vahine o te Tomite a te mau Vahine, o Chantal Galenon, e piti ‘ōpuara’a i mua i te Peretiteni  Fritch.

I te po’ipo’i mahana toru ra, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te Peretiteni no te ‘Āmuitahira’a nui a te mau Ta’atira’a ‘Utuafare Tatorita (ANTUT=CNAFC), o Jean-Marie Andres, te Fa’atere nui no te mau Ta’atira’a ‘Utuafre  Tatorita (TUT=AFC) no te Ara-Moana, o Joseph Bodet, e te Peretiteni  vahine no te Ta’atira’a ‘Utuafare Tatorita no Porinetia, o Marie-France Frémy.

Ua fariihia’tu na te ta’atira’a no te mau matapo e matamohimohi no Porinetia, Mata Hotu, peretitenihia e Diégo Tetihia, i te mahana piti ra, e te  Peretiteni Edouard Fritch.

Ua putuputu na te mau rima rave ‘ohipa no te Fa’aterera’a o te mau ‘Ohipa Totiare, i te mahana pae ra,no te hō’ē putuputura’a fa’ata’ahia no te hō’ēra’a totiare e no te arata’ira’a i roto i te tauira’a.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau