FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tere atu na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te ahiahi mahana toru ra, i te ma’ara’a poromu no ‘Outumaoro i Puna’auia, i te vahi e te reira te ravera’ahia te mau tapura ‘ohipa o tei ha’amatahia mai na i te mahana toru i mā’iri a’e nei, no te fa’atorora’a i te torura’a no te torora’a poromu i rotopu ia ‘Outumaoro e te fa’a’ohura’a poromu Taina.

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Fare Manaha no Tahiti e te mau Motu, i Puna’auia, no te ‘āvari i te ha’amaura’a haruharura’a itouira mahana a taua pū ra, o tei fa’aoti manahia i te ‘āva’e tiurai i mā’iri a’e nei.

Ua ’āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana toru ra,  i te Tātetara no Pape’ete, no te purera’a ei ha’amana’ora’a i te feia i pohepohe na, na roto i te mau totoara’a o tei tupu na i te mahana maha i mā’iri a’e nei i Catalogne.

Ua horo’a mai te tomite a TNOF (Tahiti Nui Hotu Moana), arata’ihia mai e Wang Cheng e te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani, i te mahana toru iho nei, i te Peretitenira’a,  i te ha’apapura’a no ni’a i te ‘ōpuara’a fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a i Hao. Ua fa’ahu’ah’a mai o Tahiti Nui Hotu Moana i te mau tapura ‘ohipa rau o tei ravehia mai e tae ra mai i teie nei e ua fa’aara mai ‘oia e ha’amata te tuha’a no te ha’apapura’a i te tahua fenua e no te mau tapura ‘ohipa ato’a i te titema e haere mai nei.

No te fa’atere noara’a ā i te tapura ‘ohipa a te Āpo’ora’ahau no te fa’ahotu ‘ahunera’a i te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia, ua farii te ‘Āpo’ora’ arahi no Porinetia farani i te fa’aotira’a mana no ni’a i te fa’atauira’a N°3 no te fa’aotira’a mana no te 1 no titema 2 016 o te ha’amana ra i te ‘Āfata terera’a faufa’a rahi a Porinetia farani no teie matahiti 2017.

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni , o Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau ti’a’au i te mau Faufa’a Moana, o Tearii Alpha, i Hao, no te ‘āmui atu i te Tomite tere no Tahiti Nui Hotu Moana (TNHM=TNOF).