FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua titau manihinihia mai te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Fa’atere Haufenua no te Forum no te mau Motu no Patitifa ia haere atu e farerei i te Papa François, i te mahana ma’a ra, i te Vaticana.

Ua titau manihinihia mai te Peretiteni  Edouard Fritch e te mau Fa’atere Haufenua ato’a no te mau Motu no Patitifa, i te mahana pae ra, no te hō’ē tau’aparaura’a e Sergio Mattarella, Peretiteni no te Repupirita no ‘Ītaria. Ua tupu te reira farereira’a i te Aorai no te Peretiteni  i Quirinale.

Ua tu’urimahia te hō’ē fa’a’aura’a mana no te fa’ahope i te fa’aeara’a ‘ohipa i te PUPF (CHPF=Pū Utuutura’a  Ma’i no Porinetia farani), i teie iho nei ropura’a mahana i te Pū a te Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea.

Tau hora rii noa i muri mai i tō’na taera’a’tu i Roma, i reira tō’na terera’a’tu na no te farerei i te Pāpa, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, e te Fa’aterehaunui  Matamua no Vanuatu, o Charlot Salwai, o tei tae tino ato’a atu i ‘Itaria, no taua ato’a farereira’a ra , e te mau Fenua Mero ato’a no te Forum no te mau Motu no Patitifa.

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch i te mahana toru ra, i te Aora’i Rahi no Paris, i reira tō’na mata’ita’ira’a’tu na i te fa’a’ite’itera’a Gauguin, te Taotenui. Ua fariihia mai ‘ōia e Valérie Vesque-Jeancard, Fa’atere vahine rahi  tonohia no te Rurura’a a te mau Anavaharau haunui.

Ua horo’a mai te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i te avatea monire ra, i tō’na mana’o no ni’a i te fa’aeara’a ‘ohipa a te mau taote rapa’au ma’i no te mau fare utuutura’a ma’i. Ua ha’apapu ta’a-è mai ‘ōia, e ua fa’anahohia na e fa’atupu e rave rahi mau rurura’a  ha’amaramaramara’a o tei tu’uhia’tu na i mua i te Aupupu o te ti’a maira no te mau taote fare ma’i.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau