FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tere atu te Fa’aterehaunui vahine no te mau Ara-Moana, o Annick Girardin, e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Tomitera Teitei, o René Bidal, i te monire ra, i roto i te ta’amotu no Matuita ma, i ni’a i te motu no Hiva ’Oa.

Ua tau’aparau te Fa’aterehaunui vahine no te mau Ara-Moana, o Annick Girardin, o tei tae mai na i taua ihoa po’ipo’i ra i Tahiti, no te hō’ē tere hanahana no te roara’a e pae mahana, e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i tapati ra, i te Peretitenira’a, i mua ato’a i te Tomitera Teitei, o René Bidal.

Ua tae mai te Fa’aterehaunui vahine no te mau Ara-Moana, o Annick Girardin, i te po’ipo’i tapati ra, i te taura’a manureva no Tahiti-Fa’a’a, no te hō’ē tere mana, piri i te hō’ē hepetoma te maorora’a i Porinetia farani nei.

Ua hina’aro papu te Peretiteni Edouard Fritch e tā’na ‘Āpo’ora ‘ahau e ha’apoupou i te faito rahi fa’ahiahia o te potii horue porinetia ra,  o Vahine Fierro, o tei haru mai i te mahana toru ra, i ‘Auteraria, i te Ti’ara‘a ‘Aito Taure’a no te Ao no te Horue WLS (Tata’ura’a  no te Ao no te Horue).

I te ahiahi mahana piti ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu na e rave rahi mau mero no tā na ‘Āpo’ora’ahau, te mau ti’a no roto i na ‘Āpo’ora’a Teitei no Paris e te mau  ‘Auvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, i roto i te purera’a i fa‘aineinehia mai e te Autahira‘a no te Metia i roto i ta rātou Hiero no Fare ‘Ute.

Ua vauvau te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘aua ha’a’atihia e tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te mahana piti ra, i tā ‘na mau poro’i fa’atau aroha i te feia papa’i ve’a no teie Matahiti ‘āpi 2018.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau