FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fa'atupu mai nei te pupu no Tahiti Nui Hotu Moana, arata'ihia mai e Wang Cheng tane, e rave rahi mau putuputura'a 'ohipa, mai tō'na taera'a mai i Porinetia nei, i te hope'a hepetoma i mā'iri a'e nei, e te mau 'ihirave'a 'aravihi no te fenua nei e te mau piha tuatapapara'a no te fa'anu'u i te mau tapura 'ohipa rarahi roa a te mau ICPE (PAPA= mau patura'a  'āpapahia no te paruru i te 'arutaimareva)

Ua ha'amara'a atu na te Peretiteni Edouard Fritch, i te monire ra, i ni'a i te 'Āpapara'a Toanui no te Feti'a Hanahana no Tahiti Nui, i te Ha'ava Vahine ra no te mau Tamarii, o Marie France Luneau.

Ua 'iriti te Fa'aterehau vahine ti'a'au i te Ha'apiira'a e i te Ha'apiira'a Teitei, o Tea Frogier, e te Mono-Fa'atere Ha'apiira'a Haunui no Porinetia farani, o Philippe Couturaud, i te po'ipo'i monire iho nei, i te ha'apupura'a i te mau Tino Fa'atere 'api o tei tae 'api noa mai nei i Porinetia farani nei. E amo atu te reira mau Tino Fa'atere i te mau Ti'ara'a no te Fa'atere Fare Ha'apiira'a, e aore ra, ei Fa'atere Mono.

Ua farii atu te Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva, no te Rima ‘Ī e no te Itouira, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te mahana maha ra, i te Fa’atere Rahi Mono no te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o Cameron Diver, e i te Fa’atere vahine no te Tapura ‘ohipa «  te vaira’a pu’etau maoro o te ‘arutaimareva e te tauira’ a o te reva » o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o Sylvie Goyet.

Ua ti’a mai te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, no te Peretiteni Edouard Fritch, i roto i te farereira’a matahiti a te mau Tavana ‘Ōire no Porinetia farani, o tei tupu i te mahana pae iho nei i te Peretitenira’a.

I te hopera’a te mau tapura ‘ohipa a te 28 ra’a o te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire fa’ atupuhia mai e te ‘Āmuitahira’a no te Fa’ahotu i te mau ‘Ōire no Porinetia farani (AFOPF-SPCPF), i roto i te ‘Ōire no Mahina, ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i ni’ a i te ‘iri ‘amura’a menemene no ni’a i teie parautumu « Te mau tapura ‘ohipa rarahi no te ao o te mau ‘Ōire ia au i te hi’ora’a a te mau autaipe no te tau i ‘ō atu i te 2020 ».