FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ha’amata te Fa’aterera’a Fenua, i te tapati ra, i tā ’na pu’etau no te tere farereira’a i te mau fa’aro’o rarahi no Porinetia nei. Mai te mau ’ōmuara’a matahiti ato’a, e tere ihoa te Peretiteni Fritch, e te mau Mero no tā’ na ’Āpo’ora’ ahau e te mau Ti’ a no tā’ na Pae Rahi i roto i te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani nei, e farerei i te mau ’Ētaretia no te fa’ahanahana i te Matahiti ’Āpi na roto i te pure.

Ua fa’aarahia mai te Peretiteni, i te mahana pae ra, e te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani no Ta’aone, i te ‘ati o tei farereihia e te hō’ē taue’are’ a 18 matahiti, o tei reva atu na no te hō’ē tau fa’afa’aeara’a i te mau Motu Raroto’a ma, o tei ro’ohia e te hō’ē ‘ati poromu piti huira, o tei tape’ahia i roto i te Fare Utuutua’a Ma’i no Raroto’a. Te  auta ra taua taure’ are’ a i te mauiui rahi, i te mea, ua fati tō ‘na ivitua o tei ha’ aparuparu ia’na.

Ua tere atu hō’ē tomite no te ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i Mahina, no te farerei atu i te Tavana ‘Ōire, Damas Teuira e tā ’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire.

I te avatea mahana toru ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Frich, te Fa’aterehau ti’a’au i te Rorouira o Jean-Christophe bouissou, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i e mau hotu tumu, o Te arii Alpha, te Fa’ aterehau no te Patura’a, o Luc Fa’atau,  e te Fa’atere Rahi no te OPT (Pū Fare Rata e no te mau Taniuniura’a) o Jean-François, e mata’ita’i i te mau tamaumaura’a ‘ihi rave‘a ‘aravihi no te manua ra o Frugo Supporter.

Ua horo’a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tā’  na mau poro’i  fa’atau aroha i te huira’atira.

No te mau Rurura’anui no te Ara-Moana, ua fāfāhia’tu na te mana’o o te Huira’atira no Porinetia farani, i roto i te ta’ato’ara’a o te mau Ta’amotu, na roto i te mau putuputura’ a huira’atira o tei fa’atupu ti’apitihia mai na e te Tomiterara’a Teitei e te Peretitenira’a no Porinetia farani e tae noa’tu i te mau ‘Ōire.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau