FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

No te fa’aaura’a no ni’a i te ha’amaita’ira’a i te tuha’a no te amora’a i te ha’amau’ara’a o te ta’ata ma’i mariri ‘aita’ata i Porinetia farani, ua tu’urima te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, i teie iho nei mahana e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te hō’ē fa’aotira’a ti’apiti o te ha’apapu ra i te terera’a tapura ‘ohipa no 2017.

Ua ha’amata mai nei te Rurura’anui ’arutaimareva no Patitifa ti’a-fa’atupuhia e te Porinetia no te mau Pape e te Taratoni no te mau Pape e te ’Ōire no Bora Bora, i tā’na rurura’anui i te po’ipo’i mahana piti iho nei.

Ua fa’atae te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i teie iho nei mahana toru i te hō’ē poro’i fa’aitoitora’a e tamahanahanara’a i te mau Ti’a mana no Metito, na roto i te ‘Āueuera’a Fenua o tei tupu iho nei i te 19 no tetepa iho, e o tei ta’iri teimaha maita’i na i te ‘Ōire no Metito.

Ua tae  atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana toru ra, i raro a’ e i te Fare  ‘ie rahi i te Peretitenira’a no te ‘iritira’a i te tata’ura’a no te tihepura’ a mai i te fa’aa’o no te mau ti’ara’a ‘ohipa « Hi’ora’a e Fa‘aterera’a »  i roto i te mau toro’a ta’a-è a te hau e no te mau ‘ihi rave‘a no te toro’ a ‘ohipa a te hau no te ‘oire no Porinetia farani.

Ua titau te Peretiteni Edouard Fritch i te mau mero no te Tomite Arata’i no te Hi’opo’a i te mau Fa’a’inora’a a te mau Tamatamatara’a ‘atomi (TAHFTA=COSCEN), no te hō’ē rurura’a o tei tupu i te avatea monire ra, i te Peretitenira’a.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te To’ofa Jérôme Bignon, no te hō’ē  tere farereira’a.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau