FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I roto i tā’na fa’anahora’a tuatapapara’a o tei ha’apurorohia i te mahana maha ra 2 no ‘ātete, ua fa’ahiti o Porinetia Tahi ma te mana’ona’o, i te ha’amaura’a i te mau tute ‘āpi o te pupuhi ti’a atu ra i te mau pupu ‘ori tumu.

No te fa’anahora’a a te Tomite no te Pairatira’a i te tapura ‘ohipa RESCUE, ua farii atu na te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru ra, i te Fa’atere Rahi Mono o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa Apato’a  (CPS=APA ), o Cameron Diver.

I roto i te areara’a te 28 ra’a o te ‘Apo’ora’a Merohope a te mau ‘Oire no Porinetia farani, ua farii atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru iho nei, ia Sophie Charles, Peretiteni no te Ta’ atira’a a te mau ‘Oire e a te mau Fenua no te Ara Moana (ACCD’OM=TOFN’ AM), o tei ‘ape’ehia mai e te Ti’a Rahi o te Ta’atira’a, o Lilian Malet.

Ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, ma te ‘āpe’ehia’tu na e rave rahi no te mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau, i te avatea monire ra, i roto i roto i te ‘iritira’a mana no te 28 ra’a o te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire no Porinetia farani, i piha’iiho i te Tomitera Teitei no te Repupirita i Porinetia farani nei, o René Bidal e o te Peretiteni no te Aupupu no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire (SPCPF=AFOPF), o Cyril Tetuanui.

Ua tere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e hō'ē tuha'a rahi no tā'na 'Āpo'ora'ahau, i te mahana toru iho nei, i Ra'iatea, i ni'a i te Marae no Taputapuatea, no te fa'ahanahana i te hō'ē Mahana no te Faufa'a Tupuna fa'atupuhia e te 'Ōire, no te tapa'ora'ahia mai nei te Marae no Taputapuatea ei faufa'a tupuna no te ao a te UNESCO. Ua tupu taua fa'ahanahanara'a ra i te reira mahana, i mua ato'a i te aro o te Tomitera Teitei, René Bidal, e i te Tavana 'Ōire no Taputapuatea, o Thomas Moutame.

No te pahono i te mau uiuira'a a te tepute Moetai Brotherson, te hina'aro nei te 'Āpo'ora'ahau e ha'apapu e no tā'na mau tapura 'ohipa, te tumu ia, i pirihia mai ai o Tahiti Nui 1 no te tere atu i Makatea.