FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fariihia’tu te Peretiteni Fa’atere Rahi  no te Taiete Manureva no Vehi, o Mark Dunkerley, i te avatea mahana ma’a ra e te Peretiteni Edouard Fritch. E Metua Papetito o Mark Dunkerley no te va’a tau’ati ra o Hokulea, o tei purutia mai na i te Fenua nei, no te rave ato’ara’a ‘oia iho i te fanora’a na ni’a i taua va’a tau’ati ra, mai Tahiti i Raiatea. Ua tae ato’a atu ‘oia i roto i teie tere e mata’ita’i ia Raioatea.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘ape’eha’tu e te Fa’aterehau no te mau Autahira’a, o Jacques Raynal, i te avatea mahana toru ra, i te Peretitenira’a, i te ho’e Tomite Tere, arata’ihia mai e te Taote vana’a ra o Pierre Dubus, taote pa’ari roa a’e no te Fare Ha’aiira’a Teitei no te mau Taote no Bordeaux, e o Philippe Vigouroux, Fa’atere Rahi no taua Pu Ha’apiira’a Tuatoru Toro’a taote ra no Bordeaux.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e Nicole Bouteau, Fa’aterehau Vahine no te mau Aura’a e te mau Pūmana, i te po’ipo’i mahana toru ra, i roto i te putuputura’a mana a te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i (CESC) o te horo’a ra i to’na mana’o i ni’a i te Fa’aaura’a no Elysée no te fa’ahotura’a ia Porinetia farani.

I te po’ipo’i mahana toru ra, ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te aroa poromu Régent Paraita, i Papeete, no te horo’ara’ a i te ha’amatara’a no te mau tapura ‘ōhipa no te Pū Nohora’a Piahi Van Bastolaer, ua ‘āmui ato’a atu te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard.

Ua fa’aro’o te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere , o Nicole Bouteau vahine, na roto i te ‘oto e te mauiui rahi, i te fa’aru’e roara’a mai o Noma Wong vahine, Vahine tuiro’o rahi no te Fariira’a Ratere no te mau Motu Raro Matai Ma, e no te motu ihoa ra no Raiatea.

Ua tae atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te mau mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i raro a’e i te fare ‘ie rahi i te Peretitenira’a, i te po’ipo’i monire ra, no te ‘iritira’a i te mau Mahana porinetia no te Huma, fa’atupuhia mai te 24 e tae atu i te 27 no ‘eperera, e te ‘Āmuitahira’a  Te Niu O Te Huma, ma te paturuhia’tu e te Haufenua.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau