FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tu’urimahia te mau parau mana a te notera no te horo’ara’a na te Haunui, no te teie moniho’o hō’ē toata tapa’o noa, ia Pornetia farani ra, i te mau Pū Nohora’a Grand e Mariani, i te mahana maha ra, na te Tomitera Teitei, René Bidal e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i mua i te Tavana hau haunui no te mau Motu Ni’a Mata’i mā, o Raymond Yeddou.

Ua ‘iriti hanahana te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ra, i te Peretitenira’a, i te 3 ra’a no te Rurura’a Nui no te mau Ha’apiipiira’a e no te mau Toro’a no te Fariiira’a Ratere, i mua  i te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e i te mau ti’a no Niu-Terani mai, taua fenua ra o tei riro ei Manihini hanahana no te 3 ra’a no teie fa’anahora’a.

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua nei, o Luc Faatau, i roto  te ‘avarira’a i te hepetoma no te mau ‘uputa vai matara noa o te Uahu no Papeete, i te monire iho nei, no te fa‘ahanahanara’a i te 5 5  ra‘a o te matahiti o taua Pū ra, e no te papetitora’a o te Poti pairati  ‘āpi ra o ‘Aito Nui II.

Ua ’avari atu na te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, ti’a’au i te mau ’ōpuara’a rarahi no te fa’ ahotura’a, e tae noa’tu i te tahi è atu mau rahira’a Fa aterehau no tā’na  ’Āpo’ora’ahau, i te monire ra, i te ’Aua Tiare Vaira’i i Punaauia.

 

I muri mai i te hō’ē manureva o tei tau mai na i te hora 8 e te ‘afa i te po’ipo’i, ua tau fa’ahou mai te piti o te manureva no te Taiete Manureva Tinito o Hainan Airlines, te hō’ē manureva faito Boeing 787, o tei tau ato’a mai i te mahana ma’a ra, i te hoopera’ a te pae po’ipo’i, i ni’a i te Tahua Taura’a Manureva no Tahiti Fa’a‘a, i roto ia’na e rave rahi ia mau horopatete, e tei rotopu ato’a ia rātou, te Peretiteni no te Pupu HNA (Hainan Airlines), o Wang Jian tane.

Na roto i te hō’ē tere i Mo’orea, ua fa’atere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te ‘āvarira’a i te tahatai one no Ti’ahura, ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, o tei fa’atere’au mai na i te reira ‘ōpuara’a, e e tae noa’tu e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau