FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te po'ipo'i mahana maha iho nei, ua tu'urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Peretiteni Fa'atere Rahi no te Pū a te mau Farerata e a te mau Taniuniura'a, o Jean-François Martin, e te Fa'atere Tapiho'ora'a e matetera'a no te taiete te 'Ūpe'a'ōhipa Na raro i te Moana a Alcatel, o Paul Gabla, e i mua ho'i i te Tomitera Teitei, ia René Bidal, i te parau fa'aau no ni'a iho i te horo'ara'a materia, te tamaumaura'a e te fa'a'ōhipara'a i te fa'anahora'a no te taniuniura'a faito teitei na roto i te mau niuniu na raro i te moana fipara mata no te tū'ati ia Tahiti i te tahi mau Motu aruaru no Tuamotu mā e no Matuita mā, piihia Natitua.

Ua 'āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e tae noa'tu e rave rahi no tā'na mau Fa'aterehau, i te pō mahana toru ra, i roto i te 'āru'i no te 'ōperera'a i te mau Rē no te Heiva 2017, i To'ata.

I te otira'a te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e tā'na 'Āpo'ora'ahau, i te mahana toru ra, i te Piha fa'atere 'āpi o te Fare Vana'a.

Ei pūoira'a i te fa'aho'ira'a, i te mahana ma'a iho nei, a Nicole Sanquer-Fareata vahine, i tō'na mau Ti'ara'a Fa'aterehau.

Ua tau'aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, e o Paul Wilson, Tonotura Rahi no 'Āuteraria, e parahi ra i Nouméa, o tei tere mai i te Tahiti nei i teie mau mahana no te hō'ē tere hanahana. Ua 'āpe'ehia mai 'ōia e Marc Siu, Tonotura 'Āufauhia no 'Āuteraria i Porinetia farani nei.

No te fa'ahanahanara'a i te 4O ra'a te matahiti o te Tomite Matutu Ti'arau Matau'i (CESC) no Porinetia farani, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te 'āua ha'a'atihia e te hō'ē pae'au no tā'na mau Fa'aterehau i te mahana toru ra, i te mau Ti'a no te mau Tomite Matutu Ti'arau e 'Arumataimareva Tuha'afenua (CESER).