FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tere atu te Fa’aterehau Vahine, Nicole Bouteau, i te mahana maha ra, i  Bora Bora, no te horo’ara’a i te mau parau ha’apapura’a no te manuira’a na pipi ha’apa’ari 13 i te hopera’a ta rātou tau ha’apiipiira’a e 7 ‘āva’e, no te harura’a i te Pereve no te Toro’a Arata’i Fa’a’eta’etara’a Tino na roto i te natura, parauhia mau Tareni Tairoto.

Ua haere atu te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi e no te mau Utara’a na te fenua nei, o Luc Faatau, ma te ‘ape’ehia’tu e te mau ti’a no te ‘Āua Muto’i farani, i te po’ipo’i mahana piti iho nei, i te āra tahatai no Papeete, i mua noa a’e i te ‘āpo’o hopura’a pape no Tipaeru’i, no te tu’u i te mau atahoho’a ‘ere’ere.

Hō’ē Tere Tomite no te ’Āpo’ora’ahau arata’ihia’tu e te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āmuihia’tu e te mau Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha e no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, e tae noa’tu i te Tepute vahine Maina Sage, o tei rave mai iho nei i te hō’ē tere ’ohipa i roto e 4 mau motu no te ta’amotu no Tuamotu, i Raroia, Takume, Taenga e Makemo.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Marc Rochet, Peretiteni Fa’atere Rahi no te mau Taiete Manureva Farani Ninamu (French Blue) e « Air Taraipe », e ia Jean-Paul  Dubreuil, ‘ona tu’u moni pàpà rahi roa a’e no taua mau taiete manureva ra. Ua ‘āmui ato’a atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch,  te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i roto i te reira tau’aparaura’a, o tei tupu na i te Peretitenira’a.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai tumu, o Tearii Alpha, tei reira ato’a te mau Ti’a no te Fa’aterera’a o te Fa’a’apura’a (FAF=DAG) e no te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto (PRTT=CAPL), i te ahiahi mahana piti ra, i te Peretitenira’a, i te ‘Āmuitahira’a no te feia fa’a’apu, no ni’a i te tape’ara’ahia te tapiho’ora’a, no e rave rahi no ta rātou mau hotu e te taiete SAGES a te pupu Wan.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai faufa’a tumu, o Tearii Alpha, i te mahana piti ra, i te Peretitenira’a, i te feia toro’a fa’a’amu moa ‘ōfa’a.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau