FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua farii atu te taote Jacques Raynal, Fa’aterehau ti’ā’au i te ‘Ea, i te mahana toru ra, ia Philippe Palombo, Ti’a tuha’a fenua tonohia no te ‘Āmuitahira’a Utuutura’a ma’i no Farani (FHF)- tuha’a no Patitifa apato’a e Fa’atere no te Fare Utuutura’a ma’i ‘aravihi A. Bousquet, i Niu Taratoni.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te mahana maha ra i te ahiahi, i te Peretitenira’a, ia Régis Chang.

Ua hi’opo’a te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani i te ‘ōpuara’a fa’aotira’a mana no te fa’ataui i te fa’aotira’a mana no te 8 no tiurai 2016, o tei ha’amau na i te tauturu no te tuha’a o te pere’o’o uira.

Ua fariihia mai te Piha Fa’atere ‘Āpi o te Rotary Club no Porinetia farani, Peretitenihia e Mehdi Mechhoure, i te mahana maha ra, e te Peretiteni Edouard Fritch. Ua hina’aro te mau mero no te Piha Fa’ateree tau’aparau e te ma Mana no te Haufenua, no ni’a i te mau tapura ‘ōhipa o tei ha’ahia mai e taua ta’atira’a ra, no te tauturu i te mau ‘utuafare  fetii porinetia.

Ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Fare Tauhiti Nui, i Papeete, ma te ‘āuaha’a’atihia na e rave rahi no te mau mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, no te ‘oro’a ‘iritira’a hanahana i te Mata’ina’a no te Ma’a Tama’a e no te Fa’a’āpira’a, o te tupu mai te 20 e tae noa’tu i te 22 no ‘ēperera nei.

Na tamarii Porinetia to’o’ahuru, o tei reva atu na i te ‘āva’e ‘atopa ra no te matahiti i mā’iri a’e nei, ua manuia pa’ato’a rātou i roto i ta rātou ha’apiipiira’a no te fa’a’amura’a i’a i roto i te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no te Moana no Shanghai.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau