FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua haere atu te Fa'aterehau vahine no te Fariira'a Ratere, o Nicole Bouteau, i te 7 ra no tiurai i ma'iri a'e nei, i roto i te 'Ōire no Teva I Uta, na roto i te titau manihinira'a a te Tavana 'Ōire Te arii Alpha.

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch e te To'ofa Nuihau Laurey e Lisabeth Borne vahine, Fa'aterehaunui vahine tī'ā'au i te mau Utara'a i piha'iiho i te Fa'aterehaunui no te Haunui, Fa'aterehaunui no te Tauira'a Arutai e no te Autahira'a. Ua 'āpitihia mai o Elisabeth Borne vahine e Patrick Gandil tane, Fa'atere Rahi no te Manureva Tivira.

Na roto i te titau manihinira'a a Gérard Deshayes, Peretiteni no te « Ta'atira'a Breizh Porinetia » , ua 'āmui atu te Fa'atere no te Pū Tomite no Porinetia farani i Paris, o Caroline Tang i teie iho nei hope'a hepetoma i Quéven, i Peretania, i roto i te 26 ra'a no te fa'anahora'a no te Tau Ve'ave'a Tahiti. O te reira, te Ta'uruanui faufa'a rahi roa a'e i roto i te mau ta'urua ato'a e tupu ra i Farani.

Ua tapa'o manahia te Marae no Taputapuātea ei faufa'a no te ao a te UNESCO. Ua fa'aarahia te reira fa'aotira'a i te po'ipo'i tapati iho nei, i roto i te 41 ra'a no te putuputura'a a te Tomite no te faufa'a no te ao a te UNESCO, o tei tupu i Cracovie, i Poronia.

Ua tamau noa mai a te Tomite tere no Porinetia farani, arata'ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma'a ra, i Cracovie, i Poronia, i ta'na tareni no te turu i te tapa'ora'a i te Marae Ta'ere no Taputapuātea i roto i te faufa'a no te ao a te UNESCO.

I roto i tō'na tere i Cracovie, i Poronia, no te paturu i te tapa'ora'a no te Marae no Taputapuātea ei faufa'a no te ao a te UNESCO, te tamau noa ra te Peretiteni Edouard Fritch, e te tomite tere no Porinetia farani o tei 'āpe'e atu ia'na, i ta rātou tapura 'ōhipa no te paturu i te i'oa o Taputapuātea.