FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te avatea mahana toru ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Frich, te Fa’aterehau ti’a’au i te Rorouira o Jean-Christophe bouissou, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i e mau hotu tumu, o Te arii Alpha, te Fa’ aterehau no te Patura’a, o Luc Fa’atau,  e te Fa’atere Rahi no te OPT (Pū Fare Rata e no te mau Taniuniura’a) o Jean-François, e mata’ita’i i te mau tamaumaura’a ‘ihi rave‘a ‘aravihi no te manua ra o Frugo Supporter.

Ua horo’a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tā’  na mau poro’i  fa’atau aroha i te huira’atira.

No te mau Rurura’anui no te Ara-Moana, ua fāfāhia’tu na te mana’o o te Huira’atira no Porinetia farani, i roto i te ta’ato’ara’a o te mau Ta’amotu, na roto i te mau putuputura’ a huira’atira o tei fa’atupu ti’apitihia mai na e te Tomiterara’a Teitei e te Peretitenira’a no Porinetia farani e tae noa’tu i te mau ‘Ōire.

Na roto i  te tere no te ‘āmuira’a’tu i roto i te ‘iritira’a i te Ta’uruanui a to Matuita mā, o te ha’amata a Monire i ni’a i te motu no Tahuata, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, e te To’ofa Nuihau Laurey e te mau ‘Auvaha no Matuita ma i roto i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i ni’a i te motu no Hiva ‘Oa. Ua tere pa’ato’a atu rātou e mata’ita’i i te mau tahua ‘ohipara’a a te Haufenua.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ma’a ra, i roto i te ‘Ōro’a ‘Āvarira‘a i te Fare Purera’a ‘Oitumene a te PūUtuutura’a Ma’i no Porinetia arani, no Ta’aone ( CHPF=PUPF)- Te Aroha, i Pira’ e, i mua i te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal, e te tahi atu mau mero no te ‘Apo’ora’ahau e mau ti’a no te mau fa’aro’o rau.

I te ahiahi mahana pae ra, ua fa’afa’a’ite te Peretiteni  Edouard  Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, i te Peretitenira’a, i te mau ‘aito no te fa’anahora’a matamua no te mau ‘Au’a no te Fariira’a Ratere.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau