FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ha’aputuputu mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, e 4  (maha) mau pū ‘ohipa no te hi’opo’ara’a i te mau ‘ōpuara’a rarahi paturu faufa’a moni ti’apitihia mai e te Haunui no te matahiti 2018 :

No te Mahana araao no te mau ta’ata huma, ua pine te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i te Feti’a Hanahana no Tahiti Nui, i ni’a e to’omaha mau ta’ata o tei ha’a rahi noa mai na no te tuha’a o te mau huma : o Pia Avvenenti, o Pauline Mou’a, o Gérald Lucas e o Henriette Kamia.

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e tā’na ‘Āpo’ora ‘ahau e fa’atae  i te tapa’o aroha ia Mario Brothers o tei fa‘aru’e mai nei ia tātou na roto i te hō’ē ma’i o tā’na i amo maoro mai na.

Te Peretiteni Edouard Fritch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou e te Fa’atere Rahi no te Pū Porinetia no te Nohoraa (OH), o Moana Blanchard, o tei ‘āmui no te horo’ara‘a, i te hopera’a te pae po’ipo’i no te mahana pae ra, i te Peretitenira‘a , i te mau parau tauturu materia AAHI na e 211 mau ‘utuafare fetii no Tahiti. Te reira mau ‘utuafare fetii no : Afa‘ahiti mai, ‘Arue, Fa’a’a, Fa’aone, Hitia’a, Maha’ena, Mahina, Mataiea, Pa’ea, Papara, Papeari, Papeete, Papeno’o, Pira’e, Puna’auia, Tautira, Teahupo’o, Ti’arei e Vaira’o. E nehenehe atura ia ta rātou na roto i taua parau tauturu materia ra e fa’a’āpi fa’ahou mai i to rātou mau fare nohora ‘a.

I te mahana piti ra, ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu na e te Tomitera Teitei, René Bidal, e te Ra’atira no te Piha a te Tomite ‘Europa no te mau Fenua no te Ara-Moana no Patitifa (PTOM), o Thomas Mateo-Goyet, tera ra e tae noa’to’a’tu i te Fa’aterehau ti’ā’au i te ‘Arutaimareva, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, e te Tavana ‘Ōire, o Michel Buillard, no te fa‘afa’a’ite I te pàpà papa’ihia no te fa‘aara i te ha‘amatara’a no te piti o te tuha’a no te mau tapura ‘ohipa titi’ara’a i te mau pape viivii no te ‘Ōire no Papeete.

Ua 'amui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa'aterehau no te Ta'ere ti'a'au i te mau Reo, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po'ipo'i mahana piti ra, i roto i te mau piha no te Fare Vana'a, i roto i te 'operera'a te mau Re no te tata'ura'a papa'ira'a puta no te Re a « John Taroanui Doom ».

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau