FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua 'amui atu te Fa'aterehau no te mau Patura'a Rarahi a te Fenua, o Luc Faatau, ei Ti'a no te Haufenua, i te avatea tapati ra, i Papeete, i roto i te Ha'amana'ora'a i te ha'apa'a'inara'a matamua o te 'atomi i Moruroa.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch e e rave rahi mau Fa'aterehau i te ahiahi mahana pae ra, i te 'Ōro'a hanahana, o tei fa'atupuhia i te taura'a manureva a te Nu'u fa'ehau, i Fa'a'a, no te fa'aho'ira'ahia mai i te fenua nei, te tino pohe o te taure'are'a fa'ehau porinetia ra, o Albéric Riveta

Ua 'āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa'aterehau vahine no te Ha'apiira'a e no te mau Tū'aro, o Nicole Sanquer-Fareata, i te ahiahi mahana pae ra, i Pira'e, i roto i te 'oro'a no te 'operera'a i te mau Re no te mau Harura'a 'Aito no te Ao nei no te Va'a Maratona.

I te mahana pae ra, ua farii atu te Fa'aterehau no te Ta'ere, no te 'Arutaimareva, no te Rima 'Ī, no te Uira e no te mau Punavai no roto i te fenua, ti'a'au i te fa'ahotura'a i te mau reo e te taniuniura'a, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te Fa'atere vahine 'api o te Fare Vāna'a, o Flora Aurima-Devatine, o tei ma'itihia mai na i te mahana pae ra 23 no tiunu, i roto i te 'āpo'ora'a mana i ni'a i taua ti'ara'a ra.

Ua 'amui pa'ato'a atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te ta'ato'ara'a no ta'na 'Apo'ora'ahau, te Tomitera Teitei, René Bidal, e tae noa'tu i te mau ti'a mana ato'a no te mau Pu Mana Porinetia, i te avatea mahana maha iho nei, i te aroa poromu Pouvana'a a 'O'opa, i Papeete, no te porotera'a hanahana o te Hiva Vaevae fa'atupuhia no te fa'ahanahana i te 'Oro'a no te 'Otonomi.

Na roto i te fa'ahanahanara'a o te 'Oro'a o te 'Otonomi, i teie iho nei mahana maha 29 no tiunu, i te aroa poromu Pouvana'a a 'O'opa, i Papeete, e pae mau ti'amana o tei fa'ahanahanahia i te Ti'ara'a Mana Teitei no te Feti'a Tahiti Nui.