FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te ahiahi mahana maha iho nei, i te ‘amu’amura’a i fa’atupuhia no te ha’amatara’a  te Tonotura ’āpi  no te Repupirita  Huira’atira no Taina, o Zhilang  Shen, i roto i te pū a te ta’atira’a tinito i Papeete .

Ua ’āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te ahiahi mahana maha ra, i roto i te hō’ē hotera no Puna’auia, i piha’iiho i te Fa’atere Rahi no te Faremoni Socredo, o Matahiti Brothers, e i te Peretiteni no te Tomite Fa’atere no te ’Āmuira’a no te ’Aufaura’a na te Ao a Taina, o Ge Huayong, i roto i te ’Ōro’a no te fa’ahaerera’a no te taime matamua roa i te Tareta ’āpi no te ’iritira’a moni e no te ’aufaura’a a te Pū Faremoni.

Ua rave te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou e te mau Mero no te Tomite no te Horo’a i te mau Tauturu Moni no te Nohora’a, i te monire ra, i te Pū a te OPH (Pū Porinetia no te Nohora’a) i Pira’e, i te horo’ara’a :

Ua titau manihinihia mai te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Fa’atere Haufenua no te Forum no te mau Motu no Patitifa ia haere atu e farerei i te Papa François, i te mahana ma’a ra, i te Vaticana.

Ua titau manihinihia mai te Peretiteni  Edouard Fritch e te mau Fa’atere Haufenua ato’a no te mau Motu no Patitifa, i te mahana pae ra, no te hō’ē tau’aparaura’a e Sergio Mattarella, Peretiteni no te Repupirita no ‘Ītaria. Ua tupu te reira farereira’a i te Aorai no te Peretiteni  i Quirinale.

Ua tu’urimahia te hō’ē fa’a’aura’a mana no te fa’ahope i te fa’aeara’a ‘ohipa i te PUPF (CHPF=Pū Utuutura’a  Ma’i no Porinetia farani), i teie iho nei ropura’a mahana i te Pū a te Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau