FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Tepute Nicole Sanquer, i te monire ra, i te Peretiteni no te ‘Āufaura’a i te Feia o tei Ro’ohia  i te ‘Ati na roto i te Ta’ero o te mau Tamatamatara’a ‘Ātomi (CIVEN), o Alain Christnacht, i te Pū no Porinetia farani i Paris.

Ua tae tino atu te Peretiteni  Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te Tiripuna no Pape’ete, no te ‘Ōro’a hanahana no te ha’amau manara’a ia Thomas Pison.

Ua fariihia’tu te Peretiteni ‘api o te Mitioni no Papeete no te ‘Ētaretia a Iesu Mesia i te Feia Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei, o Steven FGox e tā’na vahine fa’aipoipo o tei ‘āpe’ehia mai e Bianca Hoffman, i  te mahana pae ra e te Peretiteni Edouard Fritch.

Ua farii te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te mau ‘Ohipa Fenua, o Tearii Alpha, i te avatea mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i e to’o’āhuru mau tino matamua roa o tei fana’o i te tauturu moni no te ‘aufau i te mau ha’amau’ara’a no te matarara’a ratou i rapae’au i te oti ‘orera’a to ratou fenua i te tapupuhia.

Ua tere atu na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te ahiahi mahana toru ra, i te ma’ara’a poromu no ‘Outumaoro i Puna’auia, i te vahi e te reira te ravera’ahia te mau tapura ‘ohipa o tei ha’amatahia mai na i te mahana toru i mā’iri a’e nei, no te fa’atorora’a i te torura’a no te torora’a poromu i rotopu ia ‘Outumaoro e te fa’a’ohura’a poromu Taina.

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Fare Manaha no Tahiti e te mau Motu, i Puna’auia, no te ‘āvari i te ha’amaura’a haruharura’a itouira mahana a taua pū ra, o tei fa’aoti manahia i te ‘āva’e tiurai i mā’iri a’e nei.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau