FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ha’amata mai nei te Rurura’anui ’arutaimareva no Patitifa ti’a-fa’atupuhia e te Porinetia no te mau Pape e te Taratoni no te mau Pape e te ’Ōire no Bora Bora, i tā’na rurura’anui i te po’ipo’i mahana piti iho nei.

Ua fa’atae te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i teie iho nei mahana toru i te hō’ē poro’i fa’aitoitora’a e tamahanahanara’a i te mau Ti’a mana no Metito, na roto i te ‘Āueuera’a Fenua o tei tupu iho nei i te 19 no tetepa iho, e o tei ta’iri teimaha maita’i na i te ‘Ōire no Metito.

Ua tae  atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana toru ra, i raro a’ e i te Fare  ‘ie rahi i te Peretitenira’a no te ‘iritira’a i te tata’ura’a no te tihepura’ a mai i te fa’aa’o no te mau ti’ara’a ‘ohipa « Hi’ora’a e Fa‘aterera’a »  i roto i te mau toro’a ta’a-è a te hau e no te mau ‘ihi rave‘a no te toro’ a ‘ohipa a te hau no te ‘oire no Porinetia farani.

Ua titau te Peretiteni Edouard Fritch i te mau mero no te Tomite Arata’i no te Hi’opo’a i te mau Fa’a’inora’a a te mau Tamatamatara’a ‘atomi (TAHFTA=COSCEN), no te hō’ē rurura’a o tei tupu i te avatea monire ra, i te Peretitenira’a.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te To’ofa Jérôme Bignon, no te hō’ē  tere farereira’a.

 

Ei rave’a no te ha’avitivitira’a ia Tapa’ohia i roto i te Pū Haunui no te Matutura’a e no te mau Ha’apiira’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (Phmhf=Insee), ua titau manihini o Caroline Tang, Ti’a Fa’atere i te Pū no Porinetia farani i Paris, i te ta’ato’ara’a no te mau Piahi i fanauhia i Porinetia farani e o tei tere atu i Farani e rave ai i ta rātou mau Ha’apiira’a Teitei, ia ‘āfa’i atu i te Pū no Porinetia farani i Paris, i teie mau pu’eparau i muri nei : Parau Fanaura’a o tei tatarahia mai i raro mai i te 3 ‘ava’e te tahitora’a, te hoho’a pata nene’ihia no te Tareta Hiro’a Taata e aore ra hō’ē Parau Iho Hiro’a Ta’ata no te nehenehera’a e tere na te ara.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau