FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

O Rose U-FA, muto’i titorotoro na te Pū Matutura’a no Porinetia farani, ua ravehia’tu ‘ōia e te pohe, i teie iho nei po’ipo’i mahana maha, i roto i tō’nā fa’a’ōhipara’a i tā’nā mau tareni no tō’nā toro’a, na roto i te hō’ē ‘ati puromu.

I te avatea mahana piti ra, ua fariihia’tu o Wang Cheng tane, Peretiteni no te Taiete Tian Rui e no Tahiti Nui Ocean Foods, fatu no te ‘opuara’a fa’a’amura’a  i’a i Hao, e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te ‘Āpo’ora’ahau.

Ma te ’āpe’ehia atu e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, o Jean-Christophe Bouissou, te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, te Fa’aterehau no te Fa’a’apu, o Frédéric Riveta, te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, ua tere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana piti ra, i Borabora, no te hō’ē tere farerei i te ’Ōire. I tō’nā taera’a atu, ua fariihia mai ’ōia e te Tavana ’Ōire Gaston Tong Sang e te ta’ato’ara’a no tā’nā ’Āpo’ora’a ’Ōire. I roto i ta’na ’orerora’a no te fariira’a mai, ua fa’a’ite mai te Tavana ’Ōire i tō’nā ’oa’oa rahi i taua tere farerei ra to te Peretiteni no Porinetia farani, o tei ’ore fa’ahou na e tupu i Borabora, e pu’etau maoro i teie nei.

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te avatea mahana piti iho nei, i te Fa’atere ‘āpi no te mau Pū Fare Tape’ara’a no Porinetia farani (EEPF = PFTP), o Yannick Massard, o tei ha’amata mai i ni’a i tō’nā ti’ara’a ‘āpi mai te mahana matamua maira no mati 2015.

Ua tere atu te Peretiteni i te mahana ma’a ra i te pū Te Mana o te Moana , e vai i Moorea, no te tu’u i roto i te ’āru taimoana i te honu ra ia Tereori.

Te ani atu nei te Peretiteni Edouard Fritch i te mau Piha toro’a e te mau Pū ‘Ōhipa ato’a a te Hau ia ‘āmui i roto i te fa’aturara’a i te fa’anahora’a Hora Fenua Tahiti.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau