FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I roto i te ‘ōro’a tarimara’a, o tei ravehia i te mahana toru iho nei no te hō’ē fa’aaura’a i rotopu ia Air Tahiti Nui e te Taiete « Air Lease Corporation », no te horo’ara’a mai e 2 taua manureva faito Boeing 787, ua hina’aro na te Peretiteni Edouard Fritch e fa’ata’iruru mai i te mau rima rave ‘ōhipa no te taiete manureva, i te Peretitenira’a, ei mau ‘ite no te turu a te Haufenua ia Air Tahiti Nui.

I te monire iho i te tahara’a mahana, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te hō’ē Tōmite o tei arata’ihia mai e Wong Chun Yam e te reira ma te ‘āpe’ehia mai e Robert Wan.

I te avatea monire iho nei, ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch i ni’a i te uahu no Papeete, no te hi’o i te huru faito no te ‘ōhira’ahia mai e no te fa’arevara’a i te mau tauturu i Vanuatu, na roto i te mata’i rorofa’i Pam o tei nina roa na i taua ta’amotu ra.

Ua ha’amata te torura’a no te fa’anahora’a Hora Fenua Tahiti, i te mahana ma’a ra, i te Farehau no PIrae, na roto i te “Kick-off Party”(‘Amuira’a Tute-è-ra’a). Mai te fa’atupura’ahia mai te  mau fa’anahora’a Tahiti no te Hora Fenua , o te taime matamua roa teie, e fa’aō ta’ato’a ai te Fenua i roto i taua fa’anahora’a ra.

Te rerera’a no Air Tahiti Nui o tei mana’ohia na e tupu i te mahana ma’a i mā’iri a’e nei no te rere atu i Nouméa, e na reira atu ai i te fa’areva i te mau tauturu i Vanuatu, ‘āita te reira i tupu fa’ahou. No te mea, i te mahana pae ra i te ahiahi, ‘āita i papu te pae no te hurira’a i ta tātōu mau tauturu i ni’a i te pahi no te fa’areva roa atu i Vanuatu na Niu Taratoni atu.

Te ha’amauruuru poupou maita’i atu nei te Peretiteni Edouard FRitch e te ta’ato’ara’a no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau i te ta’ato’ara’a no te mau huira’atira Porinetia, o tei fa’a’ite mai i to ratou autahira’a i te nuna’a no Vanuatu o tei ro’ohia i te ‘ati rorofa’i, na roto i te pupura’a mai i te mau horo’a ma’a e te ‘ā’ahu.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau