FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te tapati ra, ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, e e rave rahi mau mero no tā’nā ’Āpo’ora’ahau, e tae noa’tu i te Tōmitera Teitei, o Lionel Beffre, i te Fare Purera’a Kanti i Papeete, no te mahana ta’ere a te Si Ni Tong o tei fa’atupuhia no te fa’ahanahanara’a i te Matahiti ’āpi a te nūna’a Taina. I roto i tā’nā ’ōrerora’a, ua ha’apapu mai te Peretiteni i te faufa’a rahi no te nūna’a Taina, tā’nā e hopoi mara i roto i te tōtaiete, te ta’ere e te fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani.

Ua ‘āpe’e atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Peretiteni no te Tōmite o te mau Ture, o Jean-Jacques Urvoas, o tei tere atu i ’Ēnana ma, no tō’na tere ‘ōhipa i Porinetia farani.

I te avatea mahana toru iho nei, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch ia Jean-Yves Tailec, Peretiteni no te Tōmite ‘Ihi Rave’a Hoho’a (CTA), te pū no te fenua nei a te Tōmite Teitei no te Rave’a Hoho’a (CSA).

I te monire iho nei, ua tarima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Peretiteni-Fa’atererahi no te Taiete SA EDT (Uira no Tahiti), o Hervé Dubost-Martin, i te piti no te parau fa’aāura’a pu’etau tamatamatara’a a tia’i noa’tu ai ia fa’aōtihia te hō’ētapura tarifa ‘āpi no te uira.

Ma te ‘ānetihia mai e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te avatea monire ra, ia Jean-Louis Baglan, Mono-Fa’atere Rahi Ha’apiira’a Haunui ‘Āpi i Porinetia farani.

I te po’ipo’i monire iho nei, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, i te Peretiteni no te Tōmite no te mau Ture a te ‘Āpo’ora’a ‘Iriti Ture, o Jean-Jacques Urvoas, o tei tere ‘ōhipa mai i Porinetia farani nei, mai te 22 mai no fepuare.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau