FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te Tomitera Teitei, o Lionel Beffre, te Fa’aterehauvahine no te Ha’api’ira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, e te ti’amana no te fenua Wallis e Futuna i Porinetia farani nei, o Malia Gaveau, ua tae ‘āmui atu rātōu no te ‘āvari hanahanara’a, i te monire ra, i te pae’au tahara’a mahana, i te matameha’i no te « Ta’uruanui no te mau Tapa, taura natinati i to ‘Ōteania ».

I te po’ipo’i mahana maha iho nei, ua fāri’i  atu te Peretiteni  Edouard  Fritch ia John J. Wadsworth tane, peretiteni no Morinda i roto i te ao nei, no te tahi farereira’a auhoa.

I te mahana maha ra, ua haere mai te Peretiteni  Fa’atererahi  no Vinci Energie, o Yves Meignié, no te hō’ē  tere farerei  i te Peretiteni  no Porinetia farani, o Edouard Fritch. Ua ‘āpe’ehia mai ‘ōia e Philippe Allard, fa’atere no Vinci Energie Patitifa, e na Frédéric Dock, fa’atere no Cegelec-Porinetia.

Noa’tu a ua ‘ite rātōu i te tauto’ora’a rahi a te Haunui no te Āramoana na roto i te ha’amara’a-iti-noara’a a’e i ta na ‘Āfata terera’a faufa’a i ni’a, ua hina’aro a te mau tepute porinetia e fa’a’ite i to rātōu mau mana’o ha’ape’ape’a no te tahi mau reni o te iri mai i ni’a ia Porinetia. Ua fa’a’ite rātōu i te faufa’a rahi e fa’ahepohia ai te Haunui ia tauturu maita’i mai i roto i teie pu’etau fifi e te papu ‘ōre no te fa’ati’a fa’ahou i te fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani.

I teie mahana maha 30 no ‘ātopa 2014, i tupu ai i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani te tau’apara’a no te ‘Āvei’a o te ‘Āfata terera’a faufa’a (DOB) 2015. I roto i te reira ‘Āpo’ora’a, ua nehenehe i te Peretiteni Edouard Fritch e vauvau atu i te mau reni rarahi no te porotita tumu a ta na ‘Āpo’ora’ahau, e te mau tapura ‘ōhipa terera’a faufa’a no te mau tau i mua nei o tei tapa’ohia i roto.

I te mahana ma’a ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch ma te ’ānetihia’tu e te Tōmitera Teitei o Lionei Beffre, i te motu no Ra’iroa. Te tumu no taua tere ra, no te haerera’a’tu ia e ’āvari, e te ti’a o te Haunui, i te hō’ē poti ūta horopatete, o tei mā’irihia’tu tō nā i’oa papetito o ”Tamarii Ra’iroa”.