FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te po’ipo’i  tapati iho nei, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Tomitera Teitei, o Lionel Beffre, i to’na taera’a mai i Tahhiti, i te Peretiteni no te Tomite no te mau Ture a te ‘Apo’ora’a ‘Iriti Ture, o Jean-Jacques Urvoas.

Ua ravehia’tu te ta’ata himene ra o Barthélémy Arakino e te pohe i teie iho nei mahana. Ua ‘ēre te ‘ūpa porinetia i te hō’ē no tā’nā mau ta’ata himene tu’iro’o roa a’e, ua ‘ēre o Porinetia i tā’nā ta’ata himene Kaina ‘aravihi roa a’e no teie mau matahiti hope’a nei.

I te mahana pae ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, no te farerei i roto i te ‘Ōire no Tumara’a, i Raiatea. Ua fariihia mai rātōu e te Tavana ‘Ōire iho no Tumara’a, o Cyril Tetuanui, ‘ōia ato’a ho’i te Peretiteni no te SPCPF(Aupupu no te Fa’ahotu i te  mau ‘Ōire no Porinetia farani = AFOP), na roto i te reira farereira’a, ua nehenehe roa i te Peretiteni ia ‘ite i te ta’ato’ara’a no te mau ‘ōpuara’a o ta te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire i tapa’o no 2015 e no te mau matahiti e haere maira.

Ma te ‘āpe’ehia e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, ua tamau noa a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tō’nā mau tere farerei i te mau ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, na roto i te haerera’a atu i te mahana pae ra, i roto i te ‘ŌIre no Papara. Ua nehenehe ia’nā, i reira, e ha’apa’o e rave rahi mau tere hi’ohi’o e fafara’a i te mau tahua ‘ōhipara’a, e i te mau ‘ōpuara’a rau a te ‘Ōire.

Ma te ‘āpe’ehia e Heremoana Maamaatuaiahutapu, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te tahara’a no te mahana i te mahana maha iho nei, e piti nau ‘āivana’a, o Wanda Diebolt e o Grégory Quénet, o te tamau atu i te ‘ōhipara’a i ni’a i te parau no te ‘āpapara’a i te Marae no Taputapuatea, i te motu no Raiatea, i roto i te faufa’a no te ao nei a te UNESCO.

I te hora 11 i te pae po’ipo’i, i teie iho nei mahana maha, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Vahine Ti’amana Rahi no ‘Āuteraria, o Heidi Bootle, i roto i tō’nā teremana hope’a i Porinetia farani nei na ni’a i te ti’ara’a ei Ti’amana Rahi no te mau fenua farani no Patitifa. Ua ‘āpe’ehia mai o Heidi Bootle e Marc Siu, Ti’amana ‘Āufauhia no ‘Āuteraria i Porinetia farani e o Benjamin Fuluhea, ti’a ha’apa’o i te mau tapura ‘ōhipa AusAid (Mau Tauturu na ‘Āuteraria) i roto i te piha toro’a a te Ti’amana Rahi no ‘Āuteraria i Nouméa.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau