FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Te fa’atae nei te Peretiteni no Porinetia farani e te ta’ato’ara’a no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau i to rātōu tapa’o ‘ā’au aroha e te mehara i na tino 12 o tei fa’aru’e-roa-mai na roto i te toto’ara’a o tei tupu i Charlie Hebdo e te fa’ahapa ‘ūana rahi ra ‘ōia i taua ‘ōhipa hā’iri’iri ra.

I te po’ipo’i mahana piti ra, ma te ‘āuaha’a’atihia e tā’nā mau Fa’aterehau, ua vauvau te Peretiteni Edouard Fritch, i mua i te mau papa’i ve’a, i te parau ha’apapa nō nā mahana 100 a tā’nā ‘Āpo’ora’ahau.

Te fa'atae atu nei te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i to'na tapa'o aroha no teie matahiti 'api 2015.

I te po’ipo’i mahana ma’a ra, ma te ‘āpe’ehia’tu e rave rahi mau mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, mai te Fa’aterehau ihoa no te Fa’ahotura’a i te mau faufa’a tumu, o Frédéric Riveta, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Piha Fa’a’āpu e no te Tautai tairoto, o Yvette Temauri, ua ‘āvari te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch i te Matete no te mau Hotu a te feia fa’a’āpu na’ina’i- Matete Hotu Rau, i roto i te aroa no Mama’o, i Pape’ete.

I teie iho nei po’ipo’I mahana pae ua ‘āvari te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a rārahi, o Albert Solia, I te fa’atomora’a poromu no Saint-Hilaire, I roto I te reni Puna’auia-Pape’ete. Ua tae ato’a atu te mau Fa’aterehau Tea Frogier e o René Temeharo, te Tavana ‘ōire no Fa’a’a, o Oscar Manutahi Temaru, e tae noa’tu I te Tavana hau hau Farani no te mau motu Ni’a Mata’I e Raro Mata’I, o Christophe Lotigie, I roto I taua ‘ōro’a ra.

I te mahana ra, ua ha’aputuputu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ‘ti’ā’au i te tānūmerara’a, i te mau ti’a ha’apa’o no te mau tāniuniura’a rau na roto i te reva i roto i te Peretitenira’a no te rauti i te tōmite hi’opo’a i te mau tāniuniura’a rau na roto i te reva.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau