FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Tau hora rii noa i muri mai i tō’na taera’a’tu i Roma, i reira tō’na terera’a’tu na no te farerei i te Pāpa, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, e te Fa’aterehaunui  Matamua no Vanuatu, o Charlot Salwai, o tei tae tino ato’a atu i ‘Itaria, no taua ato’a farereira’a ra , e te mau Fenua Mero ato’a no te Forum no te mau Motu no Patitifa.

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch i te mahana toru ra, i te Aora’i Rahi no Paris, i reira tō’na mata’ita’ira’a’tu na i te fa’a’ite’itera’a Gauguin, te Taotenui. Ua fariihia mai ‘ōia e Valérie Vesque-Jeancard, Fa’atere vahine rahi  tonohia no te Rurura’a a te mau Anavaharau haunui.

Ua horo’a mai te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i te avatea monire ra, i tō’na mana’o no ni’a i te fa’aeara’a ‘ohipa a te mau taote rapa’au ma’i no te mau fare utuutura’a ma’i. Ua ha’apapu ta’a-è mai ‘ōia, e ua fa’anahohia na e fa’atupu e rave rahi mau rurura’a  ha’amaramaramara’a o tei tu’uhia’tu na i mua i te Aupupu o te ti’a maira no te mau taote fare ma’i.

Ua fariihia mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te roara’a hō’ē hora, i te monire iho nei i te Aora’i Elysée, e te Peretiteni no te Rapupirita farani, o Emmanuel  Macron. I roto i te mafatu no te tau’aparaura’a, e rave rahi mau parau tumu faufa’a rahi, mai te Fa’aaura’a no Elysée, te ‘Āfata Matie e aore a ia, te Farereira’a e te mau Fa’atere Haufenua no roto i te Forum no te mau Motu no Patitifa Apato’a. Ua ‘āpe’ehia’tu te Peretiteni Fritch e te Tepute Maina Sage e te To’ofa Nuihau Laurey.

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i te Tonotura ‘āpi no te Repupirita Huira’atira no Taina i Pape’ete, o Zhen Zhiliang.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, Fa’aterehau no te mau Tū’aro, i te po’ipo’i mahana pae ra, i mua i te Peretiteni vahine no te ‘Āmuitahira’a no te Tū‘aro fa’atanohia, o Henriette Kamia, e te Ti’a vahine no te mau Fa‘aterera’ahau no te Huma, o Sylvia Berteil, te Peretiteni no te ‘Āmuitahiraa farani no te tirira’a popo, o Frédéric Delpy, e tae noa’tu i te hō’ē tomite no te tuarua no te mau ‘Ihi mā’imira’a e no te mau ‘Ihirave‘a ‘aravihi no te mau tapura ‘ohipa fa’a’eta’etara’a tino e tū’aro no te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no Nice (UNS), te mau ‘orometua ‘aivana’a Serge Colson e o Jean-Marie Garbarino.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau