FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te mahana maha iho nei, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ia Siddharth Narang, Mono-peretiteni no te mau Hotera Starwood e no te Resort Worldwide. Ua ‘āpe’ehia mai ‘ōa e Nicolas Gautier, fa’atere no te Méridien Tahiti, hotera tā’amuhia i roto i te pupu Starwood.

Ua tupu i teie nei mahana, i raro a’e i te peretitenira’a ti’apiti a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e a te Tōmitere Teietei no te Repupirita, o Lionel Beffre, te putuputura’a a te tōmite fa’atere no te torura’a o te mauha’a Faufa’a moni (3IF) no te mau tapura ‘ōhipa no 2015.

I te mahana piti ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Nohora’a o Tearii Alpha i te ‘ōperera’a i te mau parau horo’ara’a tauturu no mau materia na ‘ēie va’u ‘ahuru rahira’a ‘ūtuafare fetii porinetia, na roto i te hō’ē ‘ōro’a o tei fa’atupuhia i te Pū Porinetia no te Patura’a fare (OPH) i Pira’e.

I te ahiahi monire ra, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, ma te ‘āpe’ehia’tu e tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, i te Peretitenira’a, e rave  rahi mau ti’a papu no te orara’a tōtiare e no te fa’arava’ira’a faufa’a no te vauvau atu i mua ia rātōu e rave rahi mau reni rarahi no te tapura ‘ōhipa a te ‘Āpo’ora’ahau e te fa’atianira’a ia rātōu ia ‘āmui ato’a mai no te ha’amahuta fa’ahoura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia.

I te avatea monire ra, ua farii atu te Peretiteni, no te hō’ē tere farereira’a, i te hō’ē tomite tere no te ta’atira’a a te feia fa’aroo i te IHEDN (Pu no te mau Ha’apiira’a Teitei no te Parurura’a Haunui, peretitenihia e Hervé Varet.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te taote Patrick Howell, i te avatea mahana piti ra i roto i te tamaru fariira’a no te Pū Ūtu’utura’a no Porinetia farani (CHPF) i Pira’e, no te himenera’a ‘ōitumene a te feia ma’i tape’ahia.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau