FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ma te ‘āpe’ehia e te Fa’aterehau no te Fāri’ira’a ratere, o Jean Christophe Bouissou, te fa’aterehau vahine no te Ti’ara’a ‘ōhipa, o Tea Frogier e te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi, o Albert Solia, ua rave te Peretiteni i teie iho nei po’ipo’i mahana piti 21 no ‘ātopa 2014, i te hō’ē tere i Moorea no te hi’opo’a i te huru no te tere aumaitera’a o te tahi mau hamanira’a puromu e mau patura’a fāri’ira’a ratere, o tei paturu faufa’a monihia na roto i te toru no te mauha’a faufa’a moni.

I roto i tō nā tere i Moorea, no te tere hi’opo’a i te mau tahua ravera’a ‘ōhipa, ua tape’a maoro te peretiteni Edouard Fritch e te mau ti’a mana o tei ‘āpe’e atu na muri ia na i te pū rapa’aura’a honu a te tā’atira’a Te Mana o te Moana, na roto i te anira’a a tō nā peretiteni vahine, te taote Cécile Gaspar. Tei reira ato’a te vahine horopahi tuiro’o ra o Maud Fontenoy, o tei ō roa i roto i te ha’api’ira’a o te ‘ārutaimareva na roto i tā nā tā’atira’a, e o te purutia pinepine nei i Porinetia nei, tei ō ato’a ‘ōia no te fāri’i mai i te peretiteni Edouard Fritch.

Ma te ’āmuihia e te mau mero no tā nā ’Āpo’ora’ahau, i roto i te hō’e vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, i teie iho nei monire 20 no ’ātopa 2014, i te hora 2 i te avatea, i te Peretitenira’a, ua fa’a’ite o Edouard Fritch, Peretiteni no Porinetia farani, i te mau parau rarahi roa o tei tuatapahia na i roto i tō nā tere ’ōhipa i Paris i te hepetoma i mā’iri a’e nei.

Ua fāri’ihia mai te Peretiteni no Porinetia farani o Edouard Fritch, ‘āpe’ehia’tu e te tepute Jean-Paul Tuaiva, i te tahara’a mahana no te mahana maha ra i te Uāhu no Orsay. I te mea, ‘āita o Laurent Fabius to ō, ‘inaha, tei tō nā tere i Milan ‘ōia, e o tei fa’a’ite maira e ua hina’aro rahi roa ‘ōia e nā nā iho e fāri’i mai i te Peretiteni.  Ua tau’aparau maoro atu o Edouard Fritch e o Alexandre Ziegler, fa’atere piha toro’a a te fa’aterehau e o Christian Lechervy, papa’i parau tamau no Patifita.

I te avatea mahana maha iho nei, ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia e te tepute Jean-Paul Tuaiva, i te piha Fa’aterera’ahaunui no te ture. I te mea, ‘āita o Christiane Taubira to ō, tei roto ‘ōia i tō nā tere i te mau fenua no te moana ‘Initia, e o tei hina’aro rahi e nā nā iho e fāri’i mai i te Peretiteni , ua tau’aparau roa atu te Peretiteni e o Anne Berriat, te mono fa’atere o te piha fa’aterera’ahaunui a te Tia’i o te mau ‘Āuri-Titiro-Mana.

I te tahara’a no te avatea mahana toru iho, ua fāri’i atu te Peretīteni Edouard Fritch, ‘āuaha’a’atihia e na tēpute to’opiti, o Maina Sage e o Jean Paul Tuaiva, i te Pū mana a Porīnetia farani i Paris i te fa’atere no te mau tūha’a fenua Ara-Moana no te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a moni e no te mau Fa’atūtera’a (CDC), o Gérard Perfettini.