FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I roto i te rurura’a rahi a te Āupupu no te Ha’amaita’ira’a i te mau ‘Ōire (SPCPF) o te tupu noa ra i Pirae, i teie iho nei mahana maha, ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e ia fa’aārahia te mau Tavana ‘Ōire no ni’a i te huru no te terera’a no te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a Haunui-Haufenua-Mau ‘Ōire no te ho’e vehirata moni 12 miri toata farane.

I te ahiahi mahana piti ra, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, i te feia fa’atere, te mau mero no te tōmite hi’opo’a e te mau ti’a o tei tae mai no te 12ra’a o te fa’anahora’a no te Ta’urua o te Ao no te Hoho’a putuiho’a’ai no ‘Ōteania (FIFO). Ua tupu taua fariira’a ra ma te ‘amui ato’a mai i te Tomitera Teitei, ia Lionel Beffre, te Fa’aterehau no te ‘ŌHipa, o Tea Frogier, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha e o Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Te 12ra’a no te fa’anahora’a no te Ta’urua no tea o no te Hoho’a Teata Putuiho’ā’ai no ‘Ōteania (FIFO), ua ‘iriti manahia ‘ōia i te po’ipo’i mahana piti ra, i te Fare Tauhiitinui, i Papeete, tei reira ato’a ho’i  te Peretiteni Edouard Fritch, te Tomitera Teitei, o Lionel Beffre, e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau, e tae noa’tu ia Heremoana Maamaatuaiahutapu, ti’ā’au i te Ta’ere.

I te po’ipo’i monire iho nei, ua ‘iriti te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te piha rahi na te Piha no te Tapiho’ora’a, no te mau Pū ‘ŌHipa Hamani, no te mau Piha toro’a e no te mau Toro’arau (CCISM), i te rurura’a rahi ‘Imimana’o Ia Ora, i mua i te Tōmitera Teitei, o Lionel Beffre, i te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Marcel Tuihani, e i te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a i te Fa’arava’ira’a Faufa’a e no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou.

I muri a’e i tō’nā tere i roto i te ‘Ōire no Paea, i muri mai i roto i te ’Ōire no Tai’arapu Hitia’a no te Ra, ua tamau noa atu a te Peretiteni e te mau mero no tā’nā ’Āpo’ora’ahau i to rātōu mau tere farerei i roto i te mau ’Ōire rau no Porinetia farani nei. I te mahana pae i mā’iri a’e nei, ma te ’āpe’ehia’tu e rave rahi no tā’nā mau Fa’aterehau e tae noa’tu i te Tepute Jean-Paul Tuaiva, ua tere atu te Peretiteni i te mau Motu Raro Mata’i ma, i te motu no Maupiti.

I roto i teie pu’etau no te mau poro’ira’a fa’atau aroha, ma te ‘āmuihia’tu e tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch, e fa’ata’iruru mai i te mau ti’a fa’atere o te mau pū ‘ōhipa a te hau no te tatara atu i mua ia rātōu i te aura’a mau no te tareni a te hau i roto i teie matahiti 2015 : « Ua hina’aro vau i teie matahiti, i piha’iiho i te mau ra’atira piha toro’a e te mau fa’atere pu ‘ohipa rarahi a te hau, e ani ato’a i te mau ti’a fa’atere o te mau SEM, o te mau EPIC e o te mau GIE, e te reira, no tō’ū noa hina’aro tāhō’ē e fa’aāra i te mau ti’a ato’a  o te ‘āmuitahi mai nei i roto i te tavinira’a a te hau e o te ha’afata maira i te tavinira’a a te hau no te Fenua nei », o ta te Peretiteni ia i ha’apapu.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau