FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fāri’ihia mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ‘āpe’ehia’tu e na tepute to’opiti, o Maina Sage e o Jean-Paul Tuaiva, i te po’ipo’i mahana maha iho nei i te Aora’i Bourbon, e te peretiteni no te tōmite o te mau ture a te ‘Āpo’ora’a ‘Īrititure, o Jean-Jacques Urvoas. Ua niuhia te mau ‘āitau’aparaura’a, o tei roa’ahia 1 hora te roa, i ni’a i te mau fifi no te ‘ōhipa fenua, te fa’a’ōhipara’a i te Ture Rahi no te mau Fa’aterera’a Fenua (CGCT) i Porinetia farani e te tauira’a i roto i te tau o te papature a te fenua.

Ua fāri’ihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, ‘āpe’ehia e na tēpute to’opiti o Maina Sage e o Jean Paul Tuaiva, e tae noa’tu i tō nā fa’aa’o ta’a-è o Thierry Nhun Fat, no te roara’a hō’ē hora i te mahana toru iho nei, i te aora’i Matignon i Paris, e te Fa’aterehaunui matamua o Manuel Valls. Te parau tumu rahi roa o te tauturu monira’a ia i te ‘āfata RSPF (‘āfata no te autahira’a no Porinetia farani), te pūpūra’a mai i te mau fenua o te nu’u e te fa’a’ōrera’a tute.

 

I te po’ipo’i mahana toru iho nei, i Paris, ua tārima ‘āmui te Peretiteni no Porinetia farani o Edouard Fritch e te Fa’atere vahine Rahi no te Pū Fa’ahotura’a (AFD), o Anne Paugam, i te hō’ē fa’aaura’a-arata’i  no na matahiti e 3 i mua nei.

Te fa’atere rahi no te Āramoana o Thomas Degos, ‘āua ha’a’atihia e tō nā mono o Claude Girault, e tō nā fa’atere piha toro’a o Stéphane Jarlegand e te mono-fa’atere, ra’atira no te piha toro’a no te mau ‘ōhipa o te ture e no te mau pū mana, Rodolphe Juy-Birman, ua fāri’i mai ‘ōia i te tahara’a o te mahana no te avatea mahana piti ra i Paris, i te Peretīteni no Porīnetia farani o Edouard Fritch.

Ua fāri’i atu te Peretīteni no te Fenua o Edouard Fritch i te avatea mahana piti ra i te Pū ‘ōhipa a Porīnetia farani, i te papa’i parau tamau ‘āpi no Patifita, o Christian Lechervy, o tei nominohia i te ‘āva’e tiunu i mā’iri a’e nei.

Te Fa’aterehaunui vahine no te mau Fenua āramoana, o George Pau-Langevin, ‘āua-ha’a’ati-hia e te fa’atere no tā nā piha fa’aterera’ahau o Jacques Witkowski, tō nā fa’aa’o no Patifita o Laurent Cabrera, tō nā fa’aa’o ta’a-è no te mau ‘ōhipa tōtiare e no te ēa o Marc-Pierre Mancel e tō nā fa’aa’o no te mau ‘ōhipa protita e no te mau ‘Āpo’ora’a ‘Īrititure o Nicolas Mazières, ua fāri’i mai ‘ōia i te ahiahi monire iho nei, i te aroa Oudinot, i te Peretīteni no Porīnetia farani o Edouard Fritch.  Ua ‘āpe’ehia atu ‘ōia e na tēpute porīnetia to’opiti o Maina Sage e o Jean Paul Tuaiva.