FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te avatea mahana pae ra, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, ia Lelei TuiSamoa Lelaulu, ta’ata tumu no Samoa, ‘Āivana’a no te mau rave’a no te fa’ahotura’a pu’etau roa, no te tauira’a o te reva e no te huru fa’atere’aura’a i roto i te tūha’a fenua no Patitifa i piha’aiiho i te mau Pūmana fa’atere rarahi o te Āo nei e aore ra tūha’a fenua mai te Hau ‘Āmui (ONU), te Faremoni o te Āo nei, te Faremoni Ātia no te Fa’ahotura’a e aore ia te FORUM no te mau Motu no Patitifa. Na Lelei TuiSamoa Lelaulu ato’a e fa’aa’o ra i te Fa’aterera’a Haunui no te fenua ‘Āuteraria e no te mau fenua Marite ma, no ni’a i te mau tumu parau nahea ia ora i te fa’aautaipera’a tūha’a fenua i roto ia Patitifa.

Ua peretiteni ti’a-piti te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i teie iho nei mahana, i ‘Arue, e te Tōmitera Teitei, o Lionel Beffre, i te Tōmite Pairati tuarua no te Ao nei no ni’a i te mau punavai pape ora no raro i te fenua i Porinetia farani nei. Ua ‘āmui ato’a atu te Fa’aterehau vahine no ‘Ihi Mā’imira’a, o Tea Frogier, e tae noa’tu i te Fa’aterehau no mau Faufa’a moana e no roto i te fenua, o Frédéric Riveta, e ‘oia ato’a te Fa’aterehau no te mau FEnua o te Hau, o Tearii Alpha.

I te po’ipo’i mahana maha iho nei, i te Fare Vana’a, ua ‘iriti te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e o Heremoana Ma’ama’atuai’ahutapu e tae noa’tu i te mau Mero no te Fare Vana’a, i te Toma 2 no te Retita no te mau ta’o reo farani - reo tahiti. Ua nēne’ihia na te Toma 1 i te matahiti 2013 ra, tera ra, ua pau pauroa, no reira ua fa’anaho fa’ahou mai te Fare Vana’a o te nēne’i fa’ahou i te tahi Toma i mua nei. Taua na Retita ra, na te ta’ato’ara’a ia e na te mau ‘ōrometua ha’apii tamarii ihoa e tae noa’tu i te feia papa’i ve’a e horo’a parau ‘api.

Ua fa’a’ite te Peretiteni Edouard Fritch i tā’nā mau poro’i fa’atau aroha na te feia toro’a ha’apurorora’a parau ‘āpi, no teie matahiti ‘āpi, i te mahana toru iho nei, i te Peretitenira’a.

I muri a’e i tō’nā fārereira’a atu na i te mau Āupupu paruru i te feia rave ‘ōhipa i te mahana maha i mā’iri a’e nei, i teie iho nei po’ipo’i monire, ua fārerei atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, i te mau Ti’a no te mau Ta’atira’a rārahi roa a’e a te mau Fatu taiete ‘ōhipa no Porinetia farani nei (MEDEF, CGPME).

Na roto i te mau ūā pūai i te mahana ma’a ra 17 no tenuare 2015, ua tomohia e te pape te mau piha ha’apiira’a, te mau piha ravera’a ‘ōhipa hamani, e te mau mahora vaitahataha o te Fare Ha’apiira’a Tuarua Farau no Ta’aone. ‘Auā’e te mau tauturu vitiviti a te feia rave ‘ōhipa o taua pū ha’apiira’a ra ma te paturuhia mai e te feia rave ‘ōhipa no te Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Ta’aone e to te Fare Ha’apiira’a Tuarua no Āora’i, e te tauturu faito ‘ōre a te ‘Ōire no Pira’e, ua ōti pauroa te mau piha e te mau vahi ato’a i te tamahia, ia nehenehe te mau piahi ia fariihia ‘ānanahi, monire 19 no tenuare 2015.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau