FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Na roto i te ani-manihini-ra’a a te Pū Nohora’a Rū no Tipaeru’i e a te paroita Atevenite no Mataiea, ua tae atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te taote  Patrick Howell, ti’ā’au i te mau autahira’a, i te ahiahi mahana piti ra, i te’ōro’a himenera’a e purera’a o tei fa’atupuhia no te feia e noho ra i roto i taua Pū Nohora’a Rū ra no Tipaeru’i.

Ua ha’apoupou te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te ta’ato’ara’a no te mau mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau ia Hinarere Taputu no tō’nā haere’a fa’ahiahia i roto i te mā’itira’a no Miss Farani o tei tupu na i te mahana ma’a ra i Orléans.

I te po’ipo’i mahana ma’a ra, ua ‘iriti hanahana te Peretiteni o te fenua, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai tumu, o Frédéric Riveta, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, ti’ā’au ato’a i te Ta’ere, o Nicole Sanquer-Fareata, i te 8ra’a no te fa’a’ite’itera’a « Te Noera a te Rima Ī » ;

Ua tae pa’ato’a atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te ta’ato’ara’a no tā’nā ’Āpo’ora’ahau, i te po’ipo’i mahana maha iho nei, i te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, no te hi’opo’ara’a i te ’ōpuara’a ’afta terera’a faufa’a 2015 a te Fenua.

I te mahana maha ra, ua fāri’i atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i ni’a i tā’nā ‘iri ‘āmura’a no te ‘āvatea, i te Ti’amana ‘Āuvaha no Niu-Terani i Nouméa, o Linda Te Puni, i roto i tō nā tere farerei hope’a i Porinetia farani nei, na ni’a i t tō nā Ti’ara’a ei Ti’amana ‘Āuvaha rahi no te mau fenua farani no Patitifa.

Ma te ‘āpe’ehia’tu e te mau mero no tā nā ‘Āpo’ora’ahau, ua tu’u te Peretiteni Edouard Fritch i te po’ipo’i mahana toru iho nei i te ‘ōfa’i tihi no te mau nohora’a totiare horo’atarahu no te mau Tira no Teroma i Fa’aa. Ua tae ato’a atu te Tavana ‘oire no Fa’aa o Oscar Temaru tane.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau