FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ha’apōupōuraTe ha’apōupōu maita’i nei te Peretīteni  Edouard Fritch e te ta’ato’ara’a no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i te mau mā’ona porīnetia o tei haru ‘ūna’ūna mai i na ti’ara’a matamua e toru i Hawaii ma te pa’i’ūma i ni’a i na ta’ahira’a matamua e toru no te pa’epa’e ‘ōperera’a rē no te Moloka’i hoē.

Ua reva atu te Peretīteni Edouard Fritch i Paris i te pō mahana maha ra 9 no ‘ātopa, no tō nā tere mana matamua mai te taime a mā’itihia mai ai ‘ōia ei Peretīteni no te Fenua.

Ua tae atu te Peretīteni Edouard Fritch tane, ma te ‘āpe’ehia atu e te Mono-peretiteni, te Fa’atere no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a e te Fa’aterehau no te Feia ‘āpi e no te mau tū’aro, i te ahiahi mahana maha ra, i roto i te ‘ōro’a  fa’aterehia e te Tōmitera Teitei Lionel Beffre tane, no te pinera’a i te Fēti’a Hanahana no te ītoīto i ni’a ia Eliane Lechene vahine.

Ua fāri’i te Peretiteni  Edouard Frictch, ma te ‘ānetihia e te fa’aterehau no te Ha’amahuta i te fa’arava’ira’a faufa’a o Jean Christophe BOUISSOU, i te avatea mahana toru ra, ia Fean-François Roubaud, peretiteni no farani no te ‘Āmuitahira’a Rahi o te mau Taiete Na’ina’i e Au noa (ARTNA = CGPME).

I te hora 8 i teie iho nei po’ipo’i, i roto i te putuputura’a ‘īritira’a hanahana, ua farerei atu te Peretīteni e te ta’ato’ara’a no tā nā ’Āpo’ora’ahau i te ta’ato’ara’a no te mau mero no te ’Āpo’ora’a Mātutu Ti’arau Mataū’i.

Ua ha’apoupou maita’i te Peretiteni Edouard Fritch i na To’ofa ‘āpi e piti, o Teura Iriti e o Vincent Dubois. Ua ha’amauruuru ato’a ‘ōia i te feia mā’iti rārahi o tei fa’auta i to rātōu ti’aturira’a i ni’a i na ti’a o tei tu’uhia’tu e te Taho’era’a Huira’atira.