FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ma te ‘āpe’ehia’tu e rave rahi mau Fa’aterehau tā’nā, ua tere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i  mahana pae iho nei, i Paea, no te ho’e tere farereira’a mana, i roto i te reira farereira’a, e rave rahi mau ‘ōpuara’a tapura ‘ōhipa ta te ‘Ōire, o tei vauvauhia mai. Ua fariihia mai ‘ōia e te Tavana ‘Ōire no Paea, o Jacquie Graffe, e tae noa’tu i te mau mero ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, mai ia Marcel Tuihani ihoa ra, o Loïse Amaru e o Tony Géros.

I teie iho nei mahana maha, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, i te mau Ti’a no te mau Āupupu rarahi paruru i te feia rave ‘ōhipa (CSTP-FO, A Ti’a I Mua, OTAHI, CSIP, O Oe to Oe Rima). I roto i teie pu’etau no te mau poro’ira’a fa’atau aroha no te matahiti ‘āpi, no reira, ua hina’aro te Peretiteni e ‘āitaui mana’o e te mau ti’a no te mau Āupupu no ni’a i te mau tareni rarahi roa o te titauhia ia ha’a i roto i te mau ‘āva’e e haere mai nei.

I te avatea mahana piti ra, i te Hotera Intercontinental no Fa’a’a, ua tupu te hō’ē rūrūra’a no te ha’amaramaramara’a i te mau ti’a fa’atere e te mau taipe tōtiare no te pupu a te OPT( Pū a te mau Farerata e no te mau Tāniuniura’a). No taua rūrūra’a ra, i te mea tei ia’nā ato’a ra te ti’ā’aura’a i te tā-nūmerara’a, ua vauvau atu te Peretiteni Edouard Fritch i mua i te mau tino o tei  ‘āmui atu, i te mau tūha’a ato’a no tā’nā e ‘ite ra no te Farerata e te mau pū ato’a natihia’tu i ni’a ia’nā, ma te ha’apapu atu i te faufa’a rahi no te Haufenua, o taua pū ‘ōhipa rahi-roa-a’e a te hau no Porinetia farani nei.

Ia au ihoa i te mau fafaura’a o tei ravehia e te Fa’aterehaunui  Matamua i roto i tō’na farereira’a na i te ‘ava’e ‘atopa i ma’iri a’e nei  2014 e te Peretiteni Edouard Fritch, ua ha’apapu mai nei o Matignon e farii ‘ōia i te mau anira’a no te ‘ōpuara’a ture no ni’a i te “fa’anahora’a tūha’a ‘āpi a te  mau fenua a te Hau Repupirita ”. 

I te hora 12 i te avatea, ua ‘āmui atu te Mono-peretiteni, o Nuihau Laurey, Ti’a no te Haufenua i te mea tei Tuha’apae mā te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te pū piha toro’a a te Tōmitera Teitei, no te fa’aturara’a i te minuti fa’aea-muhu-‘ōre-noa-ra’a no te ha’amana’o-fa’ahanahana-ra’a i te feia o tei taparahi-pohe-roahia na i roto i te totoara’a i roto i te pū papa’ira’a ve’a Charlie Hebdo.

Te fa’atae nei te Peretiteni no Porinetia farani e te ta’ato’ara’a no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau i to rātōu tapa’o ‘ā’au aroha e te mehara i na tino 12 o tei fa’aru’e-roa-mai na roto i te toto’ara’a o tei tupu i Charlie Hebdo e te fa’ahapa ‘ūana rahi ra ‘ōia i taua ‘ōhipa hā’iri’iri ra.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau