FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ma te ‘āpe’ehia e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, ua tamau noa a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tō’nā mau tere farerei i te mau ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, na roto i te haerera’a atu i te mahana pae ra, i roto i te ‘ŌIre no Papara. Ua nehenehe ia’nā, i reira, e ha’apa’o e rave rahi mau tere hi’ohi’o e fafara’a i te mau tahua ‘ōhipara’a, e i te mau ‘ōpuara’a rau a te ‘Ōire.

Ma te ‘āpe’ehia e Heremoana Maamaatuaiahutapu, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te tahara’a no te mahana i te mahana maha iho nei, e piti nau ‘āivana’a, o Wanda Diebolt e o Grégory Quénet, o te tamau atu i te ‘ōhipara’a i ni’a i te parau no te ‘āpapara’a i te Marae no Taputapuatea, i te motu no Raiatea, i roto i te faufa’a no te ao nei a te UNESCO.

I te hora 11 i te pae po’ipo’i, i teie iho nei mahana maha, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Vahine Ti’amana Rahi no ‘Āuteraria, o Heidi Bootle, i roto i tō’nā teremana hope’a i Porinetia farani nei na ni’a i te ti’ara’a ei Ti’amana Rahi no te mau fenua farani no Patitifa. Ua ‘āpe’ehia mai o Heidi Bootle e Marc Siu, Ti’amana ‘Āufauhia no ‘Āuteraria i Porinetia farani e o Benjamin Fuluhea, ti’a ha’apa’o i te mau tapura ‘ōhipa AusAid (Mau Tauturu na ‘Āuteraria) i roto i te piha toro’a a te Ti’amana Rahi no ‘Āuteraria i Nouméa.

I roto i te rurura’a rahi a te Āupupu no te Ha’amaita’ira’a i te mau ‘Ōire (SPCPF) o te tupu noa ra i Pirae, i teie iho nei mahana maha, ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e ia fa’aārahia te mau Tavana ‘Ōire no ni’a i te huru no te terera’a no te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a Haunui-Haufenua-Mau ‘Ōire no te ho’e vehirata moni 12 miri toata farane.

I te ahiahi mahana piti ra, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, i te feia fa’atere, te mau mero no te tōmite hi’opo’a e te mau ti’a o tei tae mai no te 12ra’a o te fa’anahora’a no te Ta’urua o te Ao no te Hoho’a putuiho’a’ai no ‘Ōteania (FIFO). Ua tupu taua fariira’a ra ma te ‘amui ato’a mai i te Tomitera Teitei, ia Lionel Beffre, te Fa’aterehau no te ‘ŌHipa, o Tea Frogier, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha e o Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Te 12ra’a no te fa’anahora’a no te Ta’urua no tea o no te Hoho’a Teata Putuiho’ā’ai no ‘Ōteania (FIFO), ua ‘iriti manahia ‘ōia i te po’ipo’i mahana piti ra, i te Fare Tauhiitinui, i Papeete, tei reira ato’a ho’i  te Peretiteni Edouard Fritch, te Tomitera Teitei, o Lionel Beffre, e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau, e tae noa’tu ia Heremoana Maamaatuaiahutapu, ti’ā’au i te Ta’ere.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau