FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te po’ipo’i monire iho nei, ua ‘iriti te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te piha rahi na te Piha no te Tapiho’ora’a, no te mau Pū ‘ŌHipa Hamani, no te mau Piha toro’a e no te mau Toro’arau (CCISM), i te rurura’a rahi ‘Imimana’o Ia Ora, i mua i te Tōmitera Teitei, o Lionel Beffre, i te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Marcel Tuihani, e i te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a i te Fa’arava’ira’a Faufa’a e no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou.

I muri a’e i tō’nā tere i roto i te ‘Ōire no Paea, i muri mai i roto i te ’Ōire no Tai’arapu Hitia’a no te Ra, ua tamau noa atu a te Peretiteni e te mau mero no tā’nā ’Āpo’ora’ahau i to rātōu mau tere farerei i roto i te mau ’Ōire rau no Porinetia farani nei. I te mahana pae i mā’iri a’e nei, ma te ’āpe’ehia’tu e rave rahi no tā’nā mau Fa’aterehau e tae noa’tu i te Tepute Jean-Paul Tuaiva, ua tere atu te Peretiteni i te mau Motu Raro Mata’i ma, i te motu no Maupiti.

I roto i teie pu’etau no te mau poro’ira’a fa’atau aroha, ma te ‘āmuihia’tu e tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch, e fa’ata’iruru mai i te mau ti’a fa’atere o te mau pū ‘ōhipa a te hau no te tatara atu i mua ia rātōu i te aura’a mau no te tareni a te hau i roto i teie matahiti 2015 : « Ua hina’aro vau i teie matahiti, i piha’iiho i te mau ra’atira piha toro’a e te mau fa’atere pu ‘ohipa rarahi a te hau, e ani ato’a i te mau ti’a fa’atere o te mau SEM, o te mau EPIC e o te mau GIE, e te reira, no tō’ū noa hina’aro tāhō’ē e fa’aāra i te mau ti’a ato’a  o te ‘āmuitahi mai nei i roto i te tavinira’a a te hau e o te ha’afata maira i te tavinira’a a te hau no te Fenua nei », o ta te Peretiteni ia i ha’apapu.

I te avatea mahana pae ra, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, ia Lelei TuiSamoa Lelaulu, ta’ata tumu no Samoa, ‘Āivana’a no te mau rave’a no te fa’ahotura’a pu’etau roa, no te tauira’a o te reva e no te huru fa’atere’aura’a i roto i te tūha’a fenua no Patitifa i piha’aiiho i te mau Pūmana fa’atere rarahi o te Āo nei e aore ra tūha’a fenua mai te Hau ‘Āmui (ONU), te Faremoni o te Āo nei, te Faremoni Ātia no te Fa’ahotura’a e aore ia te FORUM no te mau Motu no Patitifa. Na Lelei TuiSamoa Lelaulu ato’a e fa’aa’o ra i te Fa’aterera’a Haunui no te fenua ‘Āuteraria e no te mau fenua Marite ma, no ni’a i te mau tumu parau nahea ia ora i te fa’aautaipera’a tūha’a fenua i roto ia Patitifa.

Ua peretiteni ti’a-piti te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i teie iho nei mahana, i ‘Arue, e te Tōmitera Teitei, o Lionel Beffre, i te Tōmite Pairati tuarua no te Ao nei no ni’a i te mau punavai pape ora no raro i te fenua i Porinetia farani nei. Ua ‘āmui ato’a atu te Fa’aterehau vahine no ‘Ihi Mā’imira’a, o Tea Frogier, e tae noa’tu i te Fa’aterehau no mau Faufa’a moana e no roto i te fenua, o Frédéric Riveta, e ‘oia ato’a te Fa’aterehau no te mau FEnua o te Hau, o Tearii Alpha.

I te po’ipo’i mahana maha iho nei, i te Fare Vana’a, ua ‘iriti te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e o Heremoana Ma’ama’atuai’ahutapu e tae noa’tu i te mau Mero no te Fare Vana’a, i te Toma 2 no te Retita no te mau ta’o reo farani - reo tahiti. Ua nēne’ihia na te Toma 1 i te matahiti 2013 ra, tera ra, ua pau pauroa, no reira ua fa’anaho fa’ahou mai te Fare Vana’a o te nēne’i fa’ahou i te tahi Toma i mua nei. Taua na Retita ra, na te ta’ato’ara’a ia e na te mau ‘ōrometua ha’apii tamarii ihoa e tae noa’tu i te feia papa’i ve’a e horo’a parau ‘api.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau