FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua putapū roa te Peretiteni no Porinetia farani, o Eduard Fritch, i tō nā fa’aro’ora’a e ua fa’aru’eroa mai o Germain Schyle, te metua tane o Philippe Schyle, ii Niu-Taratoni na roto i te hō’ē ma’i maoro o tā nā i auta noa mai na.

Ua vauvau atu te Peretiteni Edouard Fritch e tā nā ‘Āpo’ora’ahau, i te po’ipo’i mahana piti iho nei, i te ‘ōpuara’a ‘Āfata terera’a faufa’a a te Fenua no te matahiti 2015, i mua i te mau mero no te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i no Porinetia farani.

Ma te ‘āpe’ehia e te Tōmitera Teitei, Lionel Beffre, te tepute Jean-Paul Tuaiva, te Fa’aterehau vahine no te Ha’api’ira’a o Nicole Sanquer-Fareata, ua rave te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i monire ra, i te ‘ōro’a tu’ura’a i te ’ōfa’aitihi no te fare ha’api’ira’a pirituarua no Teva i Uta, i ni’a i te fenua ra no Atimaono, e te reira i mua ia  te aro o te Tavana ‘ōire e Fa’aterehau Tearii Alpha.

Ua ‘āmui atu o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i roto i te rurura’a no te fa’aho’ira’a i te mau tapura ‘ōhipa no te 6ra’a o te mau farereira’a no te tānūmerara’a ia au i te hina’aro o te ‘āmuitahira’a o te mau ‘aivana’a no te fa’arava’ira’a faufa’a tānūmerara’a (OPEN).

Ma te ‘āpe’ehia’tu e Tea Frogier, te Fa’aterehau vahine no te ‘Ihima’imira’a, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra i te Pū no te mau Ma’i Rū no te Fare Utuutura’a Ma’i no Ta’aone, i reira ua ‘āmui ato’ahia’tu ‘ōia e Yvette Litchlé e o Eliane Lechêne, mono tavana ‘ōire to’opiti ato’a ra no Pira’e. Ua fari’ihia mai rātōu e Christophe Bouriat, Fa’atererahi no te Pū Ututuutura’a Ma’i no Porinetia farani (CHPF), e tae noa’tu i te taote Fabrice Jeannette, Fa’atere no te Pū no te mau Ma’i Rū.

I te ropura’a no te po’ipo’i mahana maha ra, ua fāri’i atu te Peretiteni no Porietia farani, o Edouard Fritch, i te Papa’iparaurahi mono no te Forum no te Fa’ahotura’a i te mau motu no Patitifa (PIDF), o Penjamini Tuikubulau Lomalomo, o tei tere mai i Tahiti nei nei, no teie Rurura’a fenua rahi no te mau Fenua e te mau Tuha’a fenua Aramoana (PTOM) no Patitifa.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau