FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fa’a’ite te Peretiteni Edouard Fritch i tā’nā mau poro’i fa’atau aroha na te feia toro’a ha’apurorora’a parau ‘āpi, no teie matahiti ‘āpi, i te mahana toru iho nei, i te Peretitenira’a.

I muri a’e i tō’nā fārereira’a atu na i te mau Āupupu paruru i te feia rave ‘ōhipa i te mahana maha i mā’iri a’e nei, i teie iho nei po’ipo’i monire, ua fārerei atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, i te mau Ti’a no te mau Ta’atira’a rārahi roa a’e a te mau Fatu taiete ‘ōhipa no Porinetia farani nei (MEDEF, CGPME).

Na roto i te mau ūā pūai i te mahana ma’a ra 17 no tenuare 2015, ua tomohia e te pape te mau piha ha’apiira’a, te mau piha ravera’a ‘ōhipa hamani, e te mau mahora vaitahataha o te Fare Ha’apiira’a Tuarua Farau no Ta’aone. ‘Auā’e te mau tauturu vitiviti a te feia rave ‘ōhipa o taua pū ha’apiira’a ra ma te paturuhia mai e te feia rave ‘ōhipa no te Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Ta’aone e to te Fare Ha’apiira’a Tuarua no Āora’i, e te tauturu faito ‘ōre a te ‘Ōire no Pira’e, ua ōti pauroa te mau piha e te mau vahi ato’a i te tamahia, ia nehenehe te mau piahi ia fariihia ‘ānanahi, monire 19 no tenuare 2015.

Ma te ‘āpe’ehia’tu e rave rahi mau Fa’aterehau tā’nā, ua tere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i  mahana pae iho nei, i Paea, no te ho’e tere farereira’a mana, i roto i te reira farereira’a, e rave rahi mau ‘ōpuara’a tapura ‘ōhipa ta te ‘Ōire, o tei vauvauhia mai. Ua fariihia mai ‘ōia e te Tavana ‘Ōire no Paea, o Jacquie Graffe, e tae noa’tu i te mau mero ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, mai ia Marcel Tuihani ihoa ra, o Loïse Amaru e o Tony Géros.

I teie iho nei mahana maha, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, i te mau Ti’a no te mau Āupupu rarahi paruru i te feia rave ‘ōhipa (CSTP-FO, A Ti’a I Mua, OTAHI, CSIP, O Oe to Oe Rima). I roto i teie pu’etau no te mau poro’ira’a fa’atau aroha no te matahiti ‘āpi, no reira, ua hina’aro te Peretiteni e ‘āitaui mana’o e te mau ti’a no te mau Āupupu no ni’a i te mau tareni rarahi roa o te titauhia ia ha’a i roto i te mau ‘āva’e e haere mai nei.

I te avatea mahana piti ra, i te Hotera Intercontinental no Fa’a’a, ua tupu te hō’ē rūrūra’a no te ha’amaramaramara’a i te mau ti’a fa’atere e te mau taipe tōtiare no te pupu a te OPT( Pū a te mau Farerata e no te mau Tāniuniura’a). No taua rūrūra’a ra, i te mea tei ia’nā ato’a ra te ti’ā’aura’a i te tā-nūmerara’a, ua vauvau atu te Peretiteni Edouard Fritch i mua i te mau tino o tei  ‘āmui atu, i te mau tūha’a ato’a no tā’nā e ‘ite ra no te Farerata e te mau pū ato’a natihia’tu i ni’a ia’nā, ma te ha’apapu atu i te faufa’a rahi no te Haufenua, o taua pū ‘ōhipa rahi-roa-a’e a te hau no Porinetia farani nei.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau