FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te mahana toru iho nei, ua ta’iruru te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te tahi pae no tā nā ‘Āpo’ora’ahau, tae noa’tu i te Tōmitera teitei, o Lionel Beffre, e e rave rahi mau ‘āuvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, e tae noa’tu e rave rahi mau ‘āivana’a ‘ihirave’a e tae noa’tu i te tahi mau mero no te mau ta’atira’a ta’ere, i roto i te pitira’a no te putuputura’a a te Tōmite pairati no te « Faufa’a tupuna no te Ao a te UNESCO » no teie matahiti 2014.

I te ropura’a no te mahana piti ra, ua fari’i atu te Peretiteni no POrinetia farani, o Edouard Fritch, ma te taupirihia’tu e Jean-Christophe Bouissou, Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a a’arava’ira’a faufa’a, no te Fari’ira’a ratere e no te mau utara’a na te ara, no te mau Pū ‘Ōhipa hamani tauiha’a, no te Tapiho’ora’a e no te mau Taiete ‘ōhipa, i te hō’e tōmite ‘ōhipa no ‘Europa, arata’ihia mai e Pierre Amilhat, fa’atere no ‘Ātia, ‘Ātia ropu, e te Hitira’a mahana, te Golfe e o Patitifa, mero no te Fa’aterera’a rahi no te Fa’ahotura’a e no te autaipera’a.

Ua titau manihini mai te Peretiteni Edouard Fritch e tā nā ‘Āpo’ora’ahau, i te Peretitenira’a, i te ahiahi mahana piti ra, i te ta’ato’ara’a no te mau ti’a o tei haere mai no te Rūrura’a rahi fenua no te mau PTOM (Mau Fenua e mau Tūha’a fenua Aramoana) no Patitifa, Rūrura’a no te tapura ‘ōhipa no te vehi rata fenua a te ‘Āfata ‘Ēuropa no te Fa’ahotura’a.

I te po’ipo’i mahana piti ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te tahi pae no tā nā ‘Āpo’ora’ahau, i roto i te ‘ōro’a ‘iritira’a i te Rurura’a rahi fenua no te mau PTOM (Mau Fenua e mau Tuha’a fenua Aramoana), no Patitifa, i piha’iiho i te Tōmitera Teitei no te Repupirita, o Lionel Beffre.

I te po’ipo’i monire ra, ua farerei atu te Peretiteni no Poriinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te hō’ē inura’a tāofe auhoa i te Peretitenira’a, ia Gilbert Tyuienon, mero no te ‘Āpo’ora’ahau no Niu-Taratoni ti’ā’au i te mau patura’a a te hau, no te mau utara’a e no te parurura’a ‘ēiaha te ‘āti ia tupu i ni’a i te poromu e Tavana ‘ōire no Canala.

I te mahana ma’a ra, ua ‘iriti te Peretiteni no Porinetia farani e Tavana ‘ōire no Pira’e, o Edouard Fritch, i te mau terera’a ‘ōhipa no te torura’a o te ‘Āpo’ora’a ‘Ōhipa Fenua a te Ta’atira’a Fenua e no te Mau Ū’i iteahia mai, ta’atira’a o te peretitenihia nei e Georges Estall, i roto i te piha no te mau rurura’a rau no te Farehau no te ‘ōire no Pira’e.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau