FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ia au ihoa i te mau fafaura’a o tei ravehia e te Fa’aterehaunui  Matamua i roto i tō’na farereira’a na i te ‘ava’e ‘atopa i ma’iri a’e nei  2014 e te Peretiteni Edouard Fritch, ua ha’apapu mai nei o Matignon e farii ‘ōia i te mau anira’a no te ‘ōpuara’a ture no ni’a i te “fa’anahora’a tūha’a ‘āpi a te  mau fenua a te Hau Repupirita ”. 

I te hora 12 i te avatea, ua ‘āmui atu te Mono-peretiteni, o Nuihau Laurey, Ti’a no te Haufenua i te mea tei Tuha’apae mā te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te pū piha toro’a a te Tōmitera Teitei, no te fa’aturara’a i te minuti fa’aea-muhu-‘ōre-noa-ra’a no te ha’amana’o-fa’ahanahana-ra’a i te feia o tei taparahi-pohe-roahia na i roto i te totoara’a i roto i te pū papa’ira’a ve’a Charlie Hebdo.

Te fa’atae nei te Peretiteni no Porinetia farani e te ta’ato’ara’a no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau i to rātōu tapa’o ‘ā’au aroha e te mehara i na tino 12 o tei fa’aru’e-roa-mai na roto i te toto’ara’a o tei tupu i Charlie Hebdo e te fa’ahapa ‘ūana rahi ra ‘ōia i taua ‘ōhipa hā’iri’iri ra.

I te po’ipo’i mahana piti ra, ma te ‘āuaha’a’atihia e tā’nā mau Fa’aterehau, ua vauvau te Peretiteni Edouard Fritch, i mua i te mau papa’i ve’a, i te parau ha’apapa nō nā mahana 100 a tā’nā ‘Āpo’ora’ahau.

Te fa'atae atu nei te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i to'na tapa'o aroha no teie matahiti 'api 2015.

I te po’ipo’i mahana ma’a ra, ma te ‘āpe’ehia’tu e rave rahi mau mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, mai te Fa’aterehau ihoa no te Fa’ahotura’a i te mau faufa’a tumu, o Frédéric Riveta, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Piha Fa’a’āpu e no te Tautai tairoto, o Yvette Temauri, ua ‘āvari te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch i te Matete no te mau Hotu a te feia fa’a’āpu na’ina’i- Matete Hotu Rau, i roto i te aroa no Mama’o, i Pape’ete.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau