FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fa’atae atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te hō’ē poro’i fa’atau aroha tamahanahanara’a, no te ravera’ahia’tu te auvaha ‘Apo’ora’arahi tahito, o Cathy Buillard, e te pohe.

 

I te ahiahi mahana maha iho nei, ua titau manihini atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te ta’ato’ara’a no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i te Peretitenira’a, i te mau ti’a ato’a o tei ‘āmui mai na i roto i te 23ra’a no te ‘Āpo’ora’a Merohope a te Ta’atira’a no te mau ‘Ōire e no te mau Fenua no te Āramoana, no te ‘ōro’a ‘ōpanira’a, i ni’a i teie parau tumu o tei ma’itihia mai no teie matahiti « Ia hō’ē te ta’ato’ara’a ma te itoito no te ‘āro i te mau fifi ato’a ».

Ua ho’i mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te pō mahana toru ra mai tō nā tere mana matamua roa i Niu-Taratoni e i ‘Āuteraria.

Fāri’ihia mai e Ashley Vindin, papa’i parau rahi no te ADCK ( Piha no te Fa’ahotura’a i te Ta’ere Kanaki), ua rave te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i Nouméa, i te hō’ē tere mata’ita’i no te roara’a hau i te hora, i te Pu Ta’ere Tjibaou.

I te mahana ma’a ra i te po’ipo’i,  i Nouméa, ua fāri’i mai te Peretiteni no te ’Āpo’ora’a Mero Hope no Niu-Taratoni, o Gaël Yanno, i te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, no te hō’ē tau’aparaura’a auhoa o tei roa’a-roa-hia piri i te hō’ē hora e toru ’ahuru minuti te maorora’a.

Ua fāri’i poupou maita’ihia mai te Peretiteni Edouard Fritch i tō nā taera’a’tu i te tahua taura’a manureva no te mau rerera’a na te ara no Tontouta e te ta’ata Porinetia o te noho ra i Niu-Taratoni e na te tavana ‘oire no Paita, o Harold Martin.

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau