FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I teie iho nei po’ipo’I mahana pae ua ‘āvari te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a rārahi, o Albert Solia, I te fa’atomora’a poromu no Saint-Hilaire, I roto I te reni Puna’auia-Pape’ete. Ua tae ato’a atu te mau Fa’aterehau Tea Frogier e o René Temeharo, te Tavana ‘ōire no Fa’a’a, o Oscar Manutahi Temaru, e tae noa’tu I te Tavana hau hau Farani no te mau motu Ni’a Mata’I e Raro Mata’I, o Christophe Lotigie, I roto I taua ‘ōro’a ra.

I te mahana ra, ua ha’aputuputu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ‘ti’ā’au i te tānūmerara’a, i te mau ti’a ha’apa’o no te mau tāniuniura’a rau na roto i te reva i roto i te Peretitenira’a no te rauti i te tōmite hi’opo’a i te mau tāniuniura’a rau na roto i te reva.

I te mahana maha iho nei, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ia Siddharth Narang, Mono-peretiteni no te mau Hotera Starwood e no te Resort Worldwide. Ua ‘āpe’ehia mai ‘ōa e Nicolas Gautier, fa’atere no te Méridien Tahiti, hotera tā’amuhia i roto i te pupu Starwood.

Ua tupu i teie nei mahana, i raro a’e i te peretitenira’a ti’apiti a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e a te Tōmitere Teietei no te Repupirita, o Lionel Beffre, te putuputura’a a te tōmite fa’atere no te torura’a o te mauha’a Faufa’a moni (3IF) no te mau tapura ‘ōhipa no 2015.

I te mahana piti ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Nohora’a o Tearii Alpha i te ‘ōperera’a i te mau parau horo’ara’a tauturu no mau materia na ‘ēie va’u ‘ahuru rahira’a ‘ūtuafare fetii porinetia, na roto i te hō’ē ‘ōro’a o tei fa’atupuhia i te Pū Porinetia no te Patura’a fare (OPH) i Pira’e.

I te ahiahi monire ra, ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, ma te ‘āpe’ehia’tu e tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, i te Peretitenira’a, e rave  rahi mau ti’a papu no te orara’a tōtiare e no te fa’arava’ira’a faufa’a no te vauvau atu i mua ia rātōu e rave rahi mau reni rarahi no te tapura ‘ōhipa a te ‘Āpo’ora’ahau e te fa’atianira’a ia rātōu ia ‘āmui ato’a mai no te ha’amahuta fa’ahoura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau