FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fa’atere te Fa’aterehau ti’ā’au i te Rorouira, o Jean-Christophe Bouissou, i te mahana pae ra i te avatea, i roto i te hō’ē ‘oro’a fa’atupuhia i te Peretitenira’a, i te horo’ara’ a i te mau Rē na te mau ‘Aito no te Tata’ura’a no te fa’a’apira’a i te Rorouira 2017.

E tae mai te Taote Corine Capuano, Ti’a no te PAE (OMS= Pu no te Ao no te ‘Ea) no Patitifa no te hō’ē tere ‘ohipa i Porinetia farani nei, mai te 21 e tae atu i te 23 no ‘ atete no te ha’amaura’a i te hō’ē tapura ‘ohipa ‘api no te rave ‘āmuira’a i te ‘ohipa e te Haufenua e no te fa’aineinera’a i te rurura’a a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa, o te tupu atu i te mau motu Raroto’a ma, mai te 28 e tae  atu i te 30 no ‘ātete i mua nei.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Justin Fepuleai, Tonotura Rahi no Niu-Terani, e 'ohipa nei i Niu-Taratoni, 'āpe'ehia mai e Eric Malmezac, Tonotura 'Aufauhia no Niu-Terani e o Marie-Jo Saintpierre, teuteu no te Tonotura Rahi.

Ite mahaa toru ra, ua tu'urima te Tomitera Teitei i Porinetia farani nei, o René Bidal, te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te Fa'aterehau no te 'Ohipa, o Tea Frogier, te Mono-Fa'atere Rahi Ha'apiira'a Haunui, o Philippe Couturaud e te Tomana no te Nu'u 'Āua Fa'ehau Fa'atanohia no Porinetia farani (RSMA-Pf), te Rieutena-Toronera o Sandrine Attia, i te Peretitenira'a no Porineia farani, e piti tau fa'aaura'a o e fa'a'āpi ra i te fa'aaura'a i rotopu i te Haunui e te Haufenua no te tauturu i te fa'aora'a toro'a o te feia 'āpi porinetia.

Ua fa'atupu mai nei te pupu no Tahiti Nui Hotu Moana, arata'ihia mai e Wang Cheng tane, e rave rahi mau putuputura'a 'ohipa, mai tō'na taera'a mai i Porinetia nei, i te hope'a hepetoma i mā'iri a'e nei, e te mau 'ihirave'a 'aravihi no te fenua nei e te mau piha tuatapapara'a no te fa'anu'u i te mau tapura 'ohipa rarahi roa a te mau ICPE (PAPA= mau patura'a  'āpapahia no te paruru i te 'arutaimareva)

Ua ha'amara'a atu na te Peretiteni Edouard Fritch, i te monire ra, i ni'a i te 'Āpapara'a Toanui no te Feti'a Hanahana no Tahiti Nui, i te Ha'ava Vahine ra no te mau Tamarii, o Marie France Luneau.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau