FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Peretitenira’a, ia Sébastien Lecornu, Papa’iparau Haunui, i Piha’iiho i te Fa’aterehaunui no te ‘Arunatura e no te Autahira’a, o Nicolas Hulot, tei reira ato’a o Heremoana Maamaatuaiahutapu, Fa’aterehau ti’a’au i te ‘Arutaimareva e no te Ito Uira.

Mai Samoa mai, tei roto ‘ōia i teie nei i te Forum a te mau Motu no Patitifa, ua fa’atae mai te Peretiteni no Porinetia farani, na ni’a ato’a i te i’oa o te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i teie iho nei mahana toru i te hō’ē poro’i fa’atau aroha no te fa’aitoito i te mau Ti’a Mana Fa’atere no Saint-Barthélémy, no Saint-Martin e no Guadeloupe, na roto i te ninara’ahia mai nei rātou e te hō’ē  mata’i rorofa’i puai o Irma, i roto i te mau fenua Antilles farani mā.

I te toru no te mahana no te rururaa matahiti a te Forum a te mau Motu no Patitifa, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana maha ra, i ‘Āpia, i te mau Motu Samoa ma, i roto i te hō’ē rurura’a no ni’a i te mau area moana e no ni’a i te mau fifi natihia i ni’a i te reira parau tumu ‘āmui no te ta’ato’ara’a o te mau motu no Patitifa.

Ua farii atu te Fa'aterehau no te 'Ea e no te mau Autahira'a, te taote Jacques Raynal, i te mahana piti ra i tā'na fa'aterera'ahau, i te Fa'atere no te Ara-Moana no te 'Āfata no te mau Tu'ura'a e no te mau Titaura'a tute (CDC), o Dominique Mirada.

Ua tamau noa mai a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa i ta rātou mau tapura ‘ohipa, i te monire ra e te mahana piti, ma te fa’ahiti ihoa i te mau parau tumu no te mau rave’a no te ha’amaramaramara’a  no te mau mauha’a no te ‘ea o tei riro roa mai ei mea hina’aro rahihia no te fa’afa’a’ite fa’aarara’a e te ti’ā’au ho’era’a i te mau porotita no te ‘ea.

Ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Papa’iparau  Haunui i piha’iiho i te Fa’aterehaunui no te Haunui, Fa’aterehaunui no te Tauira’a Ihonatura e no te Autahira’a, o Sébastien Lecornu, i te mahana piti iho nei, i te Farehau no Roquelaure, i Paris.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau