FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te avatea monire ra, ua farii atu te Peretiteni, no te hō’ē tere farereira’a, i te hō’ē tomite tere no te ta’atira’a a te feia fa’aroo i te IHEDN (Pu no te mau Ha’apiira’a Teitei no te Parurura’a Haunui, peretitenihia e Hervé Varet.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te taote Patrick Howell, i te avatea mahana piti ra i roto i te tamaru fariira’a no te Pū Ūtu’utura’a no Porinetia farani (CHPF) i Pira’e, no te himenera’a ‘ōitumene a te feia ma’i tape’ahia.

I te fa’aotira’a te mahana farereira’a i te mau Tavana ‘Ōire, ua fa’atupuhia i te Peretitenira’a, i te avatea mahana pae ra, te hō’ē ‘āmu’āmura’a e Christine Excoffier no te hopera’a tā’nā tau ravera’a ‘ohipa i Poinetia nei. O Christine Excofiier te ‘Ūpo’o fa’atere o te Fare Moni ‘Āufaura’a A te Hau no te mau Motu Ni’a Mata’i, Tūha’a pae ma e no te mau Ta’amotu, e no te reira ti’ara’a tō’nā ua pinepine na ‘ōia i te rave ‘āmui i te ‘ōhipa e te rahira’a o te mau ‘Ōire.

I te mahana pae ra 12 no titema 2014, ma te ’amuihia e ta’na ’Apo’ora’ahau, ua vauvau atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i to’na mau mana’o i mua i te mau Tavana ’oire no Porinetia farani, e te reira i mua ato’a i te aro o te Tomitera Teitei, o Lionel Beffre.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a faufa’a, no te Fariira’a ratere e no te mau Utara’a na ni’a i te mau manureva na te ara, o Jean-Christophe Bouissou e tae noa’tu i te Papa’i parau rahi o te Tōmite Teitei, o Gilles Cantal, i te avatea mahana maha ra, i te ‘āvarira’a i te tahua taura’a manureva no Tahiti-Fa’a’a o tei oti noa maira i te tata’ihia.

Ua haere mai te hō’ē Tōmite tere no te AFD (Pū Farani no te Fa’ahotura’a), ma te ‘āmui mai i te mau ti’a fa’atere rārahi no te Āramoana e no Porinetia farani, e farerei i te mahana toru iho nei, i te avatea, i te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau