FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te po’ipo’i mahana maha 13 no novema 2014, ua reva atu na ni’a i te manureva, te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i Niu-Taratoni i reira e rave rahi te mau farereira’a mana o tā nā e rave atu. I te mahana pae nei 14 no novema, e farerei atu ihoa ’ōia i te Peretiteni vahine no Niu-Taratoni, e tae nao’tu i te Peretiteni no te ’Āpo’ora’a merohope, e te ’Āpo’ora’a Huito’ofa  peutumu i te mahana ma’a 15 no novema. E’āmui ato’a atu te Peretiteni i roto i te ’ōro’a fari’ira’a i Païta, e te e te tōtaiete porinetia, e e farerei ato’a atu ’ōia i te tavana ’ōire no Paita.

I te avatea mahana toru ra, ua fāri’i atu te Peretiteni Edouard FRitch ia Patrice Gelinet, mero no te Tōmite teitei o te ha’apūrorora’a parau ‘āpi na roto i te hoho’a (CSA), o tei ‘āpe’ehia mai e Marie-Christine Lubrano, peretiteni no te tōmite fenua no te ha’apurorora’a parau ‘āpi na roto i te hoho’a no Porinetia farani nei e o Emmanuel Szteejnberg-Martin, papa’i parau no te tōmite.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i  mahana piti ra, i Papeete, i roto i te ‘ōro’a  fa’aha’amana’ora’a i te haura’a o te tama’i i te 11 no novema 2018.

Te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te Tomitera Teitei, o Lionel Beffre, te Fa’aterehauvahine no te Ha’api’ira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, e te ti’amana no te fenua Wallis e Futuna i Porinetia farani nei, o Malia Gaveau, ua tae ‘āmui atu rātōu no te ‘āvari hanahanara’a, i te monire ra, i te pae’au tahara’a mahana, i te matameha’i no te « Ta’uruanui no te mau Tapa, taura natinati i to ‘Ōteania ».

I te po’ipo’i mahana maha iho nei, ua fāri’i  atu te Peretiteni  Edouard  Fritch ia John J. Wadsworth tane, peretiteni no Morinda i roto i te ao nei, no te tahi farereira’a auhoa.

I te mahana maha ra, ua haere mai te Peretiteni  Fa’atererahi  no Vinci Energie, o Yves Meignié, no te hō’ē  tere farerei  i te Peretiteni  no Porinetia farani, o Edouard Fritch. Ua ‘āpe’ehia mai ‘ōia e Philippe Allard, fa’atere no Vinci Energie Patitifa, e na Frédéric Dock, fa’atere no Cegelec-Porinetia.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau