FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Na roto i te mau parau o tei papa’ihia i roto i te ve’a i te mau hora i mā’iri a’e nei, ua horo’a mai te Peretiteni i te tahi mau ha’apapura’a no ni’a iho i taua titorotorora’a ra e ravehia nei no ni’a i te mau tauiha’a rau no te pae tamara’a a te Fenua.

E 8 piahi no te piha CAP (Parau tu’ite no te Toro’a ‘Ohipa) rahu’a e mau ‘ihi rave’a no te putura’a tauiha’a piru no te Fare Ha’apiira’a Tuarua Saint Joseph no Puna’auia, o tei ‘amui mai e 4 mahana no te mau ‘ohipa fa’a’apira’a i na pupa-mori-hinu hi’o e piti i te Peretitenira’a no POrinetia farani i te aroa Broche.

Na roto i te ani-manihini-ra’a a te Pū Nohora’a Rū no Tipaeru’i e a te paroita Atevenite no Mataiea, ua tae atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te taote  Patrick Howell, ti’ā’au i te mau autahira’a, i te ahiahi mahana piti ra, i te’ōro’a himenera’a e purera’a o tei fa’atupuhia no te feia e noho ra i roto i taua Pū Nohora’a Rū ra no Tipaeru’i.

Ua ha’apoupou te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te ta’ato’ara’a no te mau mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau ia Hinarere Taputu no tō’nā haere’a fa’ahiahia i roto i te mā’itira’a no Miss Farani o tei tupu na i te mahana ma’a ra i Orléans.

I te po’ipo’i mahana ma’a ra, ua ‘iriti hanahana te Peretiteni o te fenua, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai tumu, o Frédéric Riveta, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, ti’ā’au ato’a i te Ta’ere, o Nicole Sanquer-Fareata, i te 8ra’a no te fa’a’ite’itera’a « Te Noera a te Rima Ī » ;

Ua tae pa’ato’a atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te ta’ato’ara’a no tā’nā ’Āpo’ora’ahau, i te po’ipo’i mahana maha iho nei, i te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, no te hi’opo’ara’a i te ’ōpuara’a ’afta terera’a faufa’a 2015 a te Fenua.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau