FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Noa’tu a ua ‘ite rātōu i te tauto’ora’a rahi a te Haunui no te Āramoana na roto i te ha’amara’a-iti-noara’a a’e i ta na ‘Āfata terera’a faufa’a i ni’a, ua hina’aro a te mau tepute porinetia e fa’a’ite i to rātōu mau mana’o ha’ape’ape’a no te tahi mau reni o te iri mai i ni’a ia Porinetia. Ua fa’a’ite rātōu i te faufa’a rahi e fa’ahepohia ai te Haunui ia tauturu maita’i mai i roto i teie pu’etau fifi e te papu ‘ōre no te fa’ati’a fa’ahou i te fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani.

I teie mahana maha 30 no ‘ātopa 2014, i tupu ai i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani te tau’apara’a no te ‘Āvei’a o te ‘Āfata terera’a faufa’a (DOB) 2015. I roto i te reira ‘Āpo’ora’a, ua nehenehe i te Peretiteni Edouard Fritch e vauvau atu i te mau reni rarahi no te porotita tumu a ta na ‘Āpo’ora’ahau, e te mau tapura ‘ōhipa terera’a faufa’a no te mau tau i mua nei o tei tapa’ohia i roto.

I te mahana ma’a ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch ma te ’ānetihia’tu e te Tōmitera Teitei o Lionei Beffre, i te motu no Ra’iroa. Te tumu no taua tere ra, no te haerera’a’tu ia e ’āvari, e te ti’a o te Haunui, i te hō’ē poti ūta horopatete, o tei mā’irihia’tu tō nā i’oa papetito o ”Tamarii Ra’iroa”.

Ma te ‘āpe’ehia e te Fa’aterehau no te Fāri’ira’a ratere, o Jean Christophe Bouissou, te fa’aterehau vahine no te Ti’ara’a ‘ōhipa, o Tea Frogier e te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi, o Albert Solia, ua rave te Peretiteni i teie iho nei po’ipo’i mahana piti 21 no ‘ātopa 2014, i te hō’ē tere i Moorea no te hi’opo’a i te huru no te tere aumaitera’a o te tahi mau hamanira’a puromu e mau patura’a fāri’ira’a ratere, o tei paturu faufa’a monihia na roto i te toru no te mauha’a faufa’a moni.

I roto i tō nā tere i Moorea, no te tere hi’opo’a i te mau tahua ravera’a ‘ōhipa, ua tape’a maoro te peretiteni Edouard Fritch e te mau ti’a mana o tei ‘āpe’e atu na muri ia na i te pū rapa’aura’a honu a te tā’atira’a Te Mana o te Moana, na roto i te anira’a a tō nā peretiteni vahine, te taote Cécile Gaspar. Tei reira ato’a te vahine horopahi tuiro’o ra o Maud Fontenoy, o tei ō roa i roto i te ha’api’ira’a o te ‘ārutaimareva na roto i tā nā tā’atira’a, e o te purutia pinepine nei i Porinetia nei, tei ō ato’a ‘ōia no te fāri’i mai i te peretiteni Edouard Fritch.

Ma te ’āmuihia e te mau mero no tā nā ’Āpo’ora’ahau, i roto i te hō’e vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, i teie iho nei monire 20 no ’ātopa 2014, i te hora 2 i te avatea, i te Peretitenira’a, ua fa’a’ite o Edouard Fritch, Peretiteni no Porinetia farani, i te mau parau rarahi roa o tei tuatapahia na i roto i tō nā tere ’ōhipa i Paris i te hepetoma i mā’iri a’e nei.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau