FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fāri’ihia mai te Peretiteni no Porinetia farani o Edouard Fritch, ‘āpe’ehia’tu e te tepute Jean-Paul Tuaiva, i te tahara’a mahana no te mahana maha ra i te Uāhu no Orsay. I te mea, ‘āita o Laurent Fabius to ō, ‘inaha, tei tō nā tere i Milan ‘ōia, e o tei fa’a’ite maira e ua hina’aro rahi roa ‘ōia e nā nā iho e fāri’i mai i te Peretiteni.  Ua tau’aparau maoro atu o Edouard Fritch e o Alexandre Ziegler, fa’atere piha toro’a a te fa’aterehau e o Christian Lechervy, papa’i parau tamau no Patifita.

I te avatea mahana maha iho nei, ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia e te tepute Jean-Paul Tuaiva, i te piha Fa’aterera’ahaunui no te ture. I te mea, ‘āita o Christiane Taubira to ō, tei roto ‘ōia i tō nā tere i te mau fenua no te moana ‘Initia, e o tei hina’aro rahi e nā nā iho e fāri’i mai i te Peretiteni , ua tau’aparau roa atu te Peretiteni e o Anne Berriat, te mono fa’atere o te piha fa’aterera’ahaunui a te Tia’i o te mau ‘Āuri-Titiro-Mana.

I te tahara’a no te avatea mahana toru iho, ua fāri’i atu te Peretīteni Edouard Fritch, ‘āuaha’a’atihia e na tēpute to’opiti, o Maina Sage e o Jean Paul Tuaiva, i te Pū mana a Porīnetia farani i Paris i te fa’atere no te mau tūha’a fenua Ara-Moana no te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a moni e no te mau Fa’atūtera’a (CDC), o Gérard Perfettini.

Ua fāri’ihia mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ‘āpe’ehia’tu e na tepute to’opiti, o Maina Sage e o Jean-Paul Tuaiva, i te po’ipo’i mahana maha iho nei i te Aora’i Bourbon, e te peretiteni no te tōmite o te mau ture a te ‘Āpo’ora’a ‘Īrititure, o Jean-Jacques Urvoas. Ua niuhia te mau ‘āitau’aparaura’a, o tei roa’ahia 1 hora te roa, i ni’a i te mau fifi no te ‘ōhipa fenua, te fa’a’ōhipara’a i te Ture Rahi no te mau Fa’aterera’a Fenua (CGCT) i Porinetia farani e te tauira’a i roto i te tau o te papature a te fenua.

Ua fāri’ihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, ‘āpe’ehia e na tēpute to’opiti o Maina Sage e o Jean Paul Tuaiva, e tae noa’tu i tō nā fa’aa’o ta’a-è o Thierry Nhun Fat, no te roara’a hō’ē hora i te mahana toru iho nei, i te aora’i Matignon i Paris, e te Fa’aterehaunui matamua o Manuel Valls. Te parau tumu rahi roa o te tauturu monira’a ia i te ‘āfata RSPF (‘āfata no te autahira’a no Porinetia farani), te pūpūra’a mai i te mau fenua o te nu’u e te fa’a’ōrera’a tute.

 

I te po’ipo’i mahana toru iho nei, i Paris, ua tārima ‘āmui te Peretiteni no Porinetia farani o Edouard Fritch e te Fa’atere vahine Rahi no te Pū Fa’ahotura’a (AFD), o Anne Paugam, i te hō’ē fa’aaura’a-arata’i  no na matahiti e 3 i mua nei.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau