FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Te fa’atere rahi no te Āramoana o Thomas Degos, ‘āua ha’a’atihia e tō nā mono o Claude Girault, e tō nā fa’atere piha toro’a o Stéphane Jarlegand e te mono-fa’atere, ra’atira no te piha toro’a no te mau ‘ōhipa o te ture e no te mau pū mana, Rodolphe Juy-Birman, ua fāri’i mai ‘ōia i te tahara’a o te mahana no te avatea mahana piti ra i Paris, i te Peretīteni no Porīnetia farani o Edouard Fritch.

Ua fāri’i atu te Peretīteni no te Fenua o Edouard Fritch i te avatea mahana piti ra i te Pū ‘ōhipa a Porīnetia farani, i te papa’i parau tamau ‘āpi no Patifita, o Christian Lechervy, o tei nominohia i te ‘āva’e tiunu i mā’iri a’e nei.

Te Fa’aterehaunui vahine no te mau Fenua āramoana, o George Pau-Langevin, ‘āua-ha’a’ati-hia e te fa’atere no tā nā piha fa’aterera’ahau o Jacques Witkowski, tō nā fa’aa’o no Patifita o Laurent Cabrera, tō nā fa’aa’o ta’a-è no te mau ‘ōhipa tōtiare e no te ēa o Marc-Pierre Mancel e tō nā fa’aa’o no te mau ‘ōhipa protita e no te mau ‘Āpo’ora’a ‘Īrititure o Nicolas Mazières, ua fāri’i mai ‘ōia i te ahiahi monire iho nei, i te aroa Oudinot, i te Peretīteni no Porīnetia farani o Edouard Fritch.  Ua ‘āpe’ehia atu ‘ōia e na tēpute porīnetia to’opiti o Maina Sage e o Jean Paul Tuaiva.

Ha’apōupōuraTe ha’apōupōu maita’i nei te Peretīteni  Edouard Fritch e te ta’ato’ara’a no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i te mau mā’ona porīnetia o tei haru ‘ūna’ūna mai i na ti’ara’a matamua e toru i Hawaii ma te pa’i’ūma i ni’a i na ta’ahira’a matamua e toru no te pa’epa’e ‘ōperera’a rē no te Moloka’i hoē.

Ua reva atu te Peretīteni Edouard Fritch i Paris i te pō mahana maha ra 9 no ‘ātopa, no tō nā tere mana matamua mai te taime a mā’itihia mai ai ‘ōia ei Peretīteni no te Fenua.

Ua tae atu te Peretīteni Edouard Fritch tane, ma te ‘āpe’ehia atu e te Mono-peretiteni, te Fa’atere no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a e te Fa’aterehau no te Feia ‘āpi e no te mau tū’aro, i te ahiahi mahana maha ra, i roto i te ‘ōro’a  fa’aterehia e te Tōmitera Teitei Lionel Beffre tane, no te pinera’a i te Fēti’a Hanahana no te ītoīto i ni’a ia Eliane Lechene vahine.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau