FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ‘āmui atu o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i roto i te rurura’a no te fa’aho’ira’a i te mau tapura ‘ōhipa no te 6ra’a o te mau farereira’a no te tānūmerara’a ia au i te hina’aro o te ‘āmuitahira’a o te mau ‘aivana’a no te fa’arava’ira’a faufa’a tānūmerara’a (OPEN).

Ma te ‘āpe’ehia’tu e Tea Frogier, te Fa’aterehau vahine no te ‘Ihima’imira’a, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra i te Pū no te mau Ma’i Rū no te Fare Utuutura’a Ma’i no Ta’aone, i reira ua ‘āmui ato’ahia’tu ‘ōia e Yvette Litchlé e o Eliane Lechêne, mono tavana ‘ōire to’opiti ato’a ra no Pira’e. Ua fari’ihia mai rātōu e Christophe Bouriat, Fa’atererahi no te Pū Ututuutura’a Ma’i no Porinetia farani (CHPF), e tae noa’tu i te taote Fabrice Jeannette, Fa’atere no te Pū no te mau Ma’i Rū.

I te ropura’a no te po’ipo’i mahana maha ra, ua fāri’i atu te Peretiteni no Porietia farani, o Edouard Fritch, i te Papa’iparaurahi mono no te Forum no te Fa’ahotura’a i te mau motu no Patitifa (PIDF), o Penjamini Tuikubulau Lomalomo, o tei tere mai i Tahiti nei nei, no teie Rurura’a fenua rahi no te mau Fenua e te mau Tuha’a fenua Aramoana (PTOM) no Patitifa.

I te mahana toru iho nei, ua ta’iruru te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te tahi pae no tā nā ‘Āpo’ora’ahau, tae noa’tu i te Tōmitera teitei, o Lionel Beffre, e e rave rahi mau ‘āuvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, e tae noa’tu e rave rahi mau ‘āivana’a ‘ihirave’a e tae noa’tu i te tahi mau mero no te mau ta’atira’a ta’ere, i roto i te pitira’a no te putuputura’a a te Tōmite pairati no te « Faufa’a tupuna no te Ao a te UNESCO » no teie matahiti 2014.

I te ropura’a no te mahana piti ra, ua fari’i atu te Peretiteni no POrinetia farani, o Edouard Fritch, ma te taupirihia’tu e Jean-Christophe Bouissou, Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a a’arava’ira’a faufa’a, no te Fari’ira’a ratere e no te mau utara’a na te ara, no te mau Pū ‘Ōhipa hamani tauiha’a, no te Tapiho’ora’a e no te mau Taiete ‘ōhipa, i te hō’e tōmite ‘ōhipa no ‘Europa, arata’ihia mai e Pierre Amilhat, fa’atere no ‘Ātia, ‘Ātia ropu, e te Hitira’a mahana, te Golfe e o Patitifa, mero no te Fa’aterera’a rahi no te Fa’ahotura’a e no te autaipera’a.

Ua titau manihini mai te Peretiteni Edouard Fritch e tā nā ‘Āpo’ora’ahau, i te Peretitenira’a, i te ahiahi mahana piti ra, i te ta’ato’ara’a no te mau ti’a o tei haere mai no te Rūrura’a rahi fenua no te mau PTOM (Mau Fenua e mau Tūha’a fenua Aramoana) no Patitifa, Rūrura’a no te tapura ‘ōhipa no te vehi rata fenua a te ‘Āfata ‘Ēuropa no te Fa’ahotura’a.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau