FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te po’ipo’i mahana piti ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te tahi pae no tā nā ‘Āpo’ora’ahau, i roto i te ‘ōro’a ‘iritira’a i te Rurura’a rahi fenua no te mau PTOM (Mau Fenua e mau Tuha’a fenua Aramoana), no Patitifa, i piha’iiho i te Tōmitera Teitei no te Repupirita, o Lionel Beffre.

I te po’ipo’i monire ra, ua farerei atu te Peretiteni no Poriinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te hō’ē inura’a tāofe auhoa i te Peretitenira’a, ia Gilbert Tyuienon, mero no te ‘Āpo’ora’ahau no Niu-Taratoni ti’ā’au i te mau patura’a a te hau, no te mau utara’a e no te parurura’a ‘ēiaha te ‘āti ia tupu i ni’a i te poromu e Tavana ‘ōire no Canala.

I te mahana ma’a ra, ua ‘iriti te Peretiteni no Porinetia farani e Tavana ‘ōire no Pira’e, o Edouard Fritch, i te mau terera’a ‘ōhipa no te torura’a o te ‘Āpo’ora’a ‘Ōhipa Fenua a te Ta’atira’a Fenua e no te Mau Ū’i iteahia mai, ta’atira’a o te peretitenihia nei e Georges Estall, i roto i te piha no te mau rurura’a rau no te Farehau no te ‘ōire no Pira’e.

Ua fa’atae atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te hō’ē poro’i fa’atau aroha tamahanahanara’a, no te ravera’ahia’tu te auvaha ‘Apo’ora’arahi tahito, o Cathy Buillard, e te pohe.

 

I te ahiahi mahana maha iho nei, ua titau manihini atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te ta’ato’ara’a no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i te Peretitenira’a, i te mau ti’a ato’a o tei ‘āmui mai na i roto i te 23ra’a no te ‘Āpo’ora’a Merohope a te Ta’atira’a no te mau ‘Ōire e no te mau Fenua no te Āramoana, no te ‘ōro’a ‘ōpanira’a, i ni’a i teie parau tumu o tei ma’itihia mai no teie matahiti « Ia hō’ē te ta’ato’ara’a ma te itoito no te ‘āro i te mau fifi ato’a ».

Ua ho’i mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te pō mahana toru ra mai tō nā tere mana matamua roa i Niu-Taratoni e i ‘Āuteraria.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau