FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fāri’i te Peretiteni  Edouard Frictch, ma te ‘ānetihia e te fa’aterehau no te Ha’amahuta i te fa’arava’ira’a faufa’a o Jean Christophe BOUISSOU, i te avatea mahana toru ra, ia Fean-François Roubaud, peretiteni no farani no te ‘Āmuitahira’a Rahi o te mau Taiete Na’ina’i e Au noa (ARTNA = CGPME).

I te hora 8 i teie iho nei po’ipo’i, i roto i te putuputura’a ‘īritira’a hanahana, ua farerei atu te Peretīteni e te ta’ato’ara’a no tā nā ’Āpo’ora’ahau i te ta’ato’ara’a no te mau mero no te ’Āpo’ora’a Mātutu Ti’arau Mataū’i.

Ua ha’apoupou maita’i te Peretiteni Edouard Fritch i na To’ofa ‘āpi e piti, o Teura Iriti e o Vincent Dubois. Ua ha’amauruuru ato’a ‘ōia i te feia mā’iti rārahi o tei fa’auta i to rātōu ti’aturira’a i ni’a i na ti’a o tei tu’uhia’tu e te Taho’era’a Huira’atira.

Ua tupu te ‘oro’a ‘iritira’a i te rurura’a ‘Āfata terera’a faufa’a a te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani i te mahana maha ra, i Taraho’i.

I teie mahana toru 17 no tetepa 2014 i te hora 9 i te po’ipo’i, ua tupu te putuputura’a matamua a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te ‘Āpo’ora’ahau ‘api, peretitenihia e Edouard Fritch tane.

Ua fa’a’ite te Peretiteni no Porinetia farani i te mau Fa’aterehau no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i teie mahana piti 16 no tetepa 2014 i te hora 11 i te pae po’ipo’i, i roto i te piha vauvaura’a ve’a a te Peretitenira’a.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau