FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Fāri’ihia mai e Ashley Vindin, papa’i parau rahi no te ADCK ( Piha no te Fa’ahotura’a i te Ta’ere Kanaki), ua rave te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i Nouméa, i te hō’ē tere mata’ita’i no te roara’a hau i te hora, i te Pu Ta’ere Tjibaou.

I te mahana ma’a ra i te po’ipo’i,  i Nouméa, ua fāri’i mai te Peretiteni no te ’Āpo’ora’a Mero Hope no Niu-Taratoni, o Gaël Yanno, i te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, no te hō’ē tau’aparaura’a auhoa o tei roa’a-roa-hia piri i te hō’ē hora e toru ’ahuru minuti te maorora’a.

Ua fāri’i poupou maita’ihia mai te Peretiteni Edouard Fritch i tō nā taera’a’tu i te tahua taura’a manureva no te mau rerera’a na te ara no Tontouta e te ta’ata Porinetia o te noho ra i Niu-Taratoni e na te tavana ‘oire no Paita, o Harold Martin.

 

I te po’ipo’i mahana maha 13 no novema 2014, ua reva atu na ni’a i te manureva, te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i Niu-Taratoni i reira e rave rahi te mau farereira’a mana o tā nā e rave atu. I te mahana pae nei 14 no novema, e farerei atu ihoa ’ōia i te Peretiteni vahine no Niu-Taratoni, e tae nao’tu i te Peretiteni no te ’Āpo’ora’a merohope, e te ’Āpo’ora’a Huito’ofa  peutumu i te mahana ma’a 15 no novema. E’āmui ato’a atu te Peretiteni i roto i te ’ōro’a fari’ira’a i Païta, e te e te tōtaiete porinetia, e e farerei ato’a atu ’ōia i te tavana ’ōire no Paita.

I te avatea mahana toru ra, ua fāri’i atu te Peretiteni Edouard FRitch ia Patrice Gelinet, mero no te Tōmite teitei o te ha’apūrorora’a parau ‘āpi na roto i te hoho’a (CSA), o tei ‘āpe’ehia mai e Marie-Christine Lubrano, peretiteni no te tōmite fenua no te ha’apurorora’a parau ‘āpi na roto i te hoho’a no Porinetia farani nei e o Emmanuel Szteejnberg-Martin, papa’i parau no te tōmite.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i  mahana piti ra, i Papeete, i roto i te ‘ōro’a  fa’aha’amana’ora’a i te haura’a o te tama’i i te 11 no novema 2018.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau