FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tupu te ‘oro’a ‘iritira’a i te rurura’a ‘Āfata terera’a faufa’a a te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani i te mahana maha ra, i Taraho’i.

I teie mahana toru 17 no tetepa 2014 i te hora 9 i te po’ipo’i, ua tupu te putuputura’a matamua a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te ‘Āpo’ora’ahau ‘api, peretitenihia e Edouard Fritch tane.

Ua fa’a’ite te Peretiteni no Porinetia farani i te mau Fa’aterehau no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i teie mahana piti 16 no tetepa 2014 i te hora 11 i te pae po’ipo’i, i roto i te piha vauvaura’a ve’a a te Peretitenira’a.

Ua mā’itihia o Marcel Tuihani ei Peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani i te po’ipo’i monire ra. Ua roa’ahia iā nā e 38 reo e ua ha’apoupouhia ‘ōia e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch.

I muri a’e i tō nā mā’itira’a i taua po’ipo’i ra i te ‘Āpo’ora’arahi,  ei Peretiteni ‘āpi no Porinetia farani, ua fāri’i poupuhia mai o Edouard Fritch e Gaston Flosse, i te Peretitenira’a i teie iho nei mahana pae i te hora 12 i te avatea.

Ua mā’itihia o Edouard Fritch, i te mahana pae ra 12 no tētepa, ei Peretiteni no Porinetia farani. I muri a’e i te hō’ē mā’itira’a titeti huna i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia, na roto i te reira, ua roa’a mai iā nā e 46 reo, ua mau mana mai o Edouard Fritch i tō nā mau mana i te ‘ūpo’o o te mana fa’aoti no Porinetia.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau